สภาการศึกษาสัมมนาวิทยุชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ๑๘ มี.ค.๒๕๕๓ สภาการศึกษา จัดประชุมสัมมนาผู้ประกอบการวิทยุชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กว่า ๒๕๐ คน เพื่อร่วมขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ที่โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น นางสุทธิศรี วงษ์สมาน รองเลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวถึงการจัดประชุมสัมมนาในครั้งนี้ว่าเป็นการระดมความคิดเห็นจากผู้ประกอบการวิทยุชุมชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ๒๐ จังหวัด ซึ่งการจัดสัมมนาที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้าย จากการที่สภาการศึกษา ได้จัดประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นผู้ประกอบการวิทยุชุมชนทั่วประเทศมาก่อนแล้ว ๓ ครั้ง คือ ภาคใต้ ภาคกลาง ภาคเหนือ และสัมมนาผู้ประกอบการเคเบิลทีวีที่กรุงเทพ ๑ ครั้ง ข้อเสนอแนะที่ได้จากการสัมมนา จะได้นำไปสังเคราะห์และนำไปใช้ เพราะวิทยุชุมชนและเคเบิลทีวีมีความใกล้ชิดกับประชาชน ดังนั้น ข้อมูลที่ได้ จึงเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปการศึกษา ในทศวรรษที่สองเป็นอย่างยิ่ง

login to rate

0 ความนิยม

ส่งให้เพื่อนชม

Post Video

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  3916

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นด้วยวีดีโอ

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา

อัพโหลดโดย:  Etvnews

วันที่:  18th Mar 10

หมวด:   ETV

  01:32

  988

ดาวน์โหลดวีดีโอนี้

(453ดาวน์โหลด)

ชมวีดีโอเพิ่มเติม