คน สป ต้องมีวิสัยทัศน์ ก้าวพ้นตนเอง และรู้วิธีการเนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดการสัมมนาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.)ประมาณ ๑,๒๐๐ คน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๓ ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้นโยบายแก่ บุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้สามารถจะพัฒนาการศึกษาให้เป็นเอกภาพและทิศทางเดียวกันว่า จะต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มองให้ข้ามพ้นตนเอง เข้าใจในทฤษฏีองค์รวม สามารถพัฒนาการเรียนรู้ ด้วยวิธีการเรียนรู้ของตนเอง และมุ่งมั่นที่จะทำความดี จึงจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข

login to rate

0 ความนิยม

ส่งให้เพื่อนชม

Post Video

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  4268

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นด้วยวีดีโอ

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา

อัพโหลดโดย:  Etvnews

วันที่:  28th Sep 10

หมวด:   ETV

  02:33

  988

ดาวน์โหลดวีดีโอนี้

(468ดาวน์โหลด)

ชมวีดีโอเพิ่มเติม