การจัดการด้านสิ้งแวดล้อมและการเกษตรที่เป็นมิตรการจัดการด้านสิ้งแวดล้อมและการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่สถานศึกษา (Eco School) ตามโครงการหมู่บ้านเชิงนิเวศ (Eco Village) ประจำปีงบประมาณ 2558 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 สำนักงานศึกษาธิการภาค1 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษา

login to rate

0 ความนิยม

ส่งให้เพื่อนชม

Post Video

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  6552

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นด้วยวีดีโอ

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา

ชมวีดีโอเพิ่มเติม

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา