แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ชุมชนแข็งแรง

แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู
่ชุมชนแข็ง ...

ชมล่าสุดเมื่อ 2 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 5032

ความยาว 03:42

คำค้นหา:  รายงานพิเศษ

สรุปข่าวการศึกษา

สรุปข่าวการศึกษา
05-11 เม.ย. 5 ...

ชมล่าสุดเมื่อ 3 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 2566

ความยาว 25:04

คำค้นหา:  สรุปข่าว

สรุปข่าวการศึกษา

สรุปข่าวการศึกษา
12-18 เม.ย. 5 ...

ชมล่าสุดเมื่อ 31 minutes ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 2223

ความยาว 26:04

คำค้นหา:  สรุปข่าว

สรุปข่าวการศึกษา

สรุปข่าวการศึกษา
19-25 เม.ย. 5 ...

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 2062

ความยาว 25:47

คำค้นหา:  สรุปข่าว

สรุปข่าวการศึกษา

สรุปข่าวการศึกษา
28-04 เม.ย. 5 ...

ชมล่าสุดเมื่อ 15 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 2171

ความยาว 26:26

คำค้นหา:  สรุปข่าว

แหล่งเรียนรู้ราคาถูก

แหล่งเรียนรู้ราคาถูก

ชมล่าสุดเมื่อ 17 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 3013

ความยาว 04:10

คำค้นหา:  รายงานพิเศษ

สัญจรสอนศิลป์

สัญจรสอนศิลป์

ชมล่าสุดเมื่อ 7 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 2601

ความยาว 20:46

คำค้นหา:  โต๊ะข่าว

มหกรรมวัฒนธรรมนานาชาติ

มหกรรมวัฒนธรรมนานาชา
ติ

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 2425

ความยาว 20:05

คำค้นหา:  โต๊ะข่าว

สื่อพัฒนาการเรียนรู้

สื่อพัฒนาการเรียนรู้

ชมล่าสุดเมื่อ 3 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 3856

ความยาว 22:00

คำค้นหา:  โต๊ะข่าว

สรุปข่าวการศึกษา

สรุปข่าวการศึกษา
26-02 พ.ค. 53

ชมล่าสุดเมื่อ 14 minutes ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 2498

ความยาว 25:02

คำค้นหา:  สรุปข่าว

สรุปข่าวการศึกษา

สรุปข่าวการศึกษา
03-09 พ.ค. 53

ชมล่าสุดเมื่อ 4 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 1795

ความยาว 25:29

คำค้นหา:  สรุปข่าว

สรุปข่าวการศึกษา

สรุปข่าว 10-16 พ.ค.
53

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 2043

ความยาว 25:39

คำค้นหา:  สรุปข่าว

นิทรรศการ การศึกษาไทยในต่างแดน

นิทรรศการ
การศึกษาไทยในต่างแดน

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 2139

ความยาว 06:37

คำค้นหา:  รายงานพิเศษ

เปิดกศน.ตำบลควนขัน

เปิดกศน.ตำบลควนขัน

ชมล่าสุดเมื่อ 9 minutes ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 2406

ความยาว 02:16

คำค้นหา:  รายงานพิเศษ

สมัชชาปฏิรูปการศึกษา

สมัชชาปฏิรูปการศึกษา

ชมล่าสุดเมื่อ 2 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 1952

ความยาว 04:52

คำค้นหา:  รายงานพิเศษ

หลักสูตรภาพยนตร์และแอนิเมชั่น

หลักสูตรภาพยนตร์และแ
อนิเมชั่น

ชมล่าสุดเมื่อ 8 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 4325

ความยาว 19:26

คำค้นหา:  โต๊ะข่าว