วีดีโอมีผู้ชมมากที่สุด

ความรู้การใช้ ICT สำหรับคนบกพร่องทางการได้ยิน (3)

ฝึกอบรมวิทยากรแกนนำ
\"ควา ...

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 2047

ความยาว 00:48

คำค้นหา:  ict02

ข่าวการศึกษาETV_19ธ.ค.55

ข่าวการศึกษาETV_19ธ.
ค.55

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 2046

ความยาว 31:20

ข่าวการศึกษาETV_21ก.ย54

ข่าวการศึกษาETV_21ก.
ย54

ชมล่าสุดเมื่อ 20 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 2036

ความยาว 29:40

โต็ะข่าวการศึกษาETV_3ต.ค.54

โต็ะข่าวการศึกษาETV_
3ต.ค.54

ชมล่าสุดเมื่อ 23 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 2030

ความยาว 30:04

สรุปข่าวการศึกาETV_16-17เมย.54

สรุปข่าวการศึกาETV_1
6-17เมย.54

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 2029

ความยาว 24:51

ข่าวการศึกษาETV_29มิ.ย54

ข่าวการศึกษาETV_29มิ
.ย54

ชมล่าสุดเมื่อ 20 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 2024

ความยาว 30:03

ข่าวการศึกษาETV_29มี.ค56.

ข่าวการศึกษาETV_29มี
.ค56.

ชมล่าสุดเมื่อ 18 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 2015

ความยาว 30:06

ข่าวการศึกษาETV_23.พ.ย.54

ข่าวการศึกษาETV_23.พ
.ย.54

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 2014

ความยาว 29:53

สรุปข่าวการศึกษาETV_19-20ก.พ.54

สรุปข่าวการศึกษาETV_
19-20ก.พ.5 ...

ชมล่าสุดเมื่อ 18 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 2004

ความยาว 25:00

พอเพียงตามแนวคิดของพ่อ 3/8

พอเพียงตามแนวคิดของพ
่อ

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 2002

ความยาว 02:57

คำค้นหา:  พอเพียง แนวคิด

การสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพ

"การสร้างพลเมือ
งที่มีคุณภ ...

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 1992

ความยาว 01:07

สรุปข่าวการศึกษาETV_2-3ก.พ.56.

สรุปข่าวการศึกษาETV_
2-3ก.พ.56.

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 1987

ความยาว 25:17

สรุปข่าวการศึกษาETV_29-30ต.ค.54

สรุปข่าวการศึกษาETV_
29-30ต.ค.5 ...

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 1980

ความยาว 24:50

นำเสนอร่างแผนแม่บท ICT 3 [2/3]

นำเสนอร่างแผนแม่บท
ICT 3 [2/3]

ชมล่าสุดเมื่อ 19 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 1980

ความยาว 26:35

คำค้นหา:  เสนอ ร่าง

ข่าวการศึกษาETV_30ก.ย.54

ข่าวการศึกษาETV_30ก.
ย.54

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 1970

ความยาว 30:17

ข่าวการศึกษาETV_27ต.ค.53

ดูข่าว etv ย้อนหลัง

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 1967

ความยาว 31:29

คำค้นหา:  ดูข่าว ย้อนหลัง