โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร56

โครงการพัฒนาศักยภาพบ
ุคลากรด้าน ...

ชมล่าสุดเมื่อ 21 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Cakekityan

จำนวนผู้เข้าชม 2728

ความยาว 02:54

สรุปข่าวการศึกษาETV_2-3ก.พ.56.

สรุปข่าวการศึกษาETV_
2-3ก.พ.56.

ชมล่าสุดเมื่อ 13 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 1815

ความยาว 25:17

ข่าวการศึกษาETV_1ก.พ.56

ข่าวการศึกษาETV_1ก.พ
.56

ชมล่าสุดเมื่อ 56 seconds ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 1960

ความยาว 29:51

ข่าวการศึกษาETV_30ม.ค.56.

ข่าวการศึกษาETV_30ม.
ค.56.

ชมล่าสุดเมื่อ 6 minutes ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 1693

ความยาว 29:33

โต๊ะข่าวการศึกษาETV_28ม.ค.56

โต๊ะข่าวการศึกษาETV_
28ม.ค.56

ชมล่าสุดเมื่อ 2 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 1904

ความยาว 29:23

สรุปข่าวการศึกษาETV_26-27ม.ค.56

สรุปข่าวการศึกษาETV_
26-27ม.ค.5 ...

ชมล่าสุดเมื่อ 2 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 1946

ความยาว 24:18

ข่าวการศึกษาETV_25ม.ค.56

ข่าวการศึกษาETV_25ม.
ค.56

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 1892

ความยาว 30:07

ข่าวการศึกษาETV_23ม.ค56.

ข่าวการศึกษาETV_23ม.
ค56.

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 1894

ความยาว 29:52

โต๊ะข่าวการศึกษาETV_21ม.ค.56

โต๊ะข่าวการศึกษาETV_
21ม.ค.56

ชมล่าสุดเมื่อ 2 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 2044

ความยาว 30:07

สรุปข่าวการศึกษาETV_19-20ม.ค.56

สรุปข่าวการศึกษาETV_
19-20ม.ค.5 ...

ชมล่าสุดเมื่อ 4 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 1967

ความยาว 25:15

ข่าวการศึกษาETV_18ม.ค.56

ข่าวการศึกษาETV_18ม.
ค.56

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 1966

ความยาว 28:08

ข่าวการศึกษาETV_16ม.ค.56

ข่าวการศึกษาETV_16ม.
ค.56

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 1967

ความยาว 28:37

โต๊ะข่าวการศึกษาETV_14ม.ค.56

โต๊ะข่าวการศึกษาETV_
14ม.ค.56

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 2479

ความยาว 30:26

สรุปข่าวการศึกษาETV_12-13ม.ค.56

สรุปข่าวการศึกษาETV_
12-13ม.ค.5 ...

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 7228

ความยาว 24:42

ข่าวการศึกษาETV_11ม.ค.56.

ข่าวการศึกษาETV_11ม.
ค.56.

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 5697

ความยาว 29:21

ข่าวการศึกษาETV_9ม.ค.56.

ข่าวการศึกษาETV_9ม.ค
.56.

ชมล่าสุดเมื่อ 7 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 5375

ความยาว 30:10