3Ns คุณภาพ ICT เพื่อคุณภาพการศึกษาไทย 2/2

3Ns คุณภาพ ICT
เพื่อคุณภาพการศ ...

ชมล่าสุดเมื่อ 1 hour ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Slowlyclub

จำนวนผู้เข้าชม 7054

ความยาว 03:34

รศ.ยืน ภู่วรวรรณ ทิศทางการพัฒนา ICT 2 [3/3]

รศ.ยืน ภู่วรวรรณ
ทิศทางการพัฒน ...

ชมล่าสุดเมื่อ 28 minutes ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 4439

ความยาว 04:03

รศ.ยืน ภู่วรวรรณ ทิศทางการพัฒนา ICT 2 [2/3]

รศ.ยืน ภู่วรวรรณ
ทิศทางการพัฒน ...

ชมล่าสุดเมื่อ 22 minutes ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 3831

ความยาว 35:49

รศ.ยืน ภู่วรวรรณ ทิศทางการพัฒนา ICT 2 [1/3]

รศ.ยืน ภู่วรวรรณ
ทิศทางการพัฒน ...

ชมล่าสุดเมื่อ 49 minutes ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 4849

ความยาว 35:59

รศ.ยืน ภู่วรวรรณ ทิศทางการพัฒนา ICT 1 [3/3]

รศ.ยืน ภู่วรวรรณ
ทิศทางการพัฒน ...

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 3023

ความยาว 20:27

รศ.ยืน ภู่วรวรรณ ทิศทางการพัฒนา ICT 1 [2/3]

รศ.ยืน ภู่วรวรรณ
ทิศทางการพัฒน ...

ชมล่าสุดเมื่อ 13 minutes ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 3065

ความยาว 28:15

รศ.ยืน  ภู่วรวรรณ ทิศทางการพัฒนา ICT 1 [1/3]

รศ.ยืน ภู่วรวรรณ
ทิศทางการพัฒ ...

ชมล่าสุดเมื่อ 10 minutes ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 2199

ความยาว 27:11

นำเสนอร่างแผนแม่บท ICT 3 [3/3]

นำเสนอร่างแผนแม่บท
ICT 3 [3/3]

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 2286

ความยาว 13:20

คำค้นหา:  เสนอ ร่าง

นำเสนอร่างแผนแม่บท ICT 3 [2/3]

นำเสนอร่างแผนแม่บท
ICT 3 [2/3]

ชมล่าสุดเมื่อ 20 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 1980

ความยาว 26:35

คำค้นหา:  เสนอ ร่าง

นำเสนอร่างแผนแม่บท ICT 3 [1/3]

นำเสนอร่างแผนแม่บท
ICT 3 [1/3]

ชมล่าสุดเมื่อ 55 minutes ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 2685

ความยาว 26:59

คำค้นหา:  เสนอ ร่าง แม่บท

นำเสนอร่างแผนแม่บท ICT 2 [3/3]

นำเสนอร่างแผนแม่บท
ICT 2 [3/3]

ชมล่าสุดเมื่อ 50 minutes ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 2736

ความยาว 11:41

คำค้นหา:  เสนอ ร่าง แม่บท

นำเสนอร่างแผนแม่บท ICT 2 [2/3]

นำเสนอร่างแผนแม่บท
ICT 2 [2/3]

ชมล่าสุดเมื่อ 48 minutes ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 2868

ความยาว 27:23

คำค้นหา:  เสนอ ร่าง

นำเสนอร่างแผนแม่บท ICT 2 [1/3]

นำเสนอร่างแผนแม่บท
ICT 2 [1/3]

ชมล่าสุดเมื่อ 45 minutes ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 2966

ความยาว 28:43

คำค้นหา:  เสนอ ร่าง

นำเสนอร่างแผนแม่บท ICT 1 [3/3]

นำเสนอร่างแผนแม่บท
ICT 1 [3/3]

ชมล่าสุดเมื่อ 42 minutes ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 2384

ความยาว 25:29

คำค้นหา:  เสนอ ร่าง

นำเสนอร่างแผนแม่บท ICT 1 [2/3]

นำเสนอร่างแผนแม่บท
ICT 1 [2/3]

ชมล่าสุดเมื่อ 40 minutes ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 2202

ความยาว 28:21

คำค้นหา:  เสนอ ร่าง

นำเสนอร่างแผนแม่บท ICT 1 [1/3]

นำเสนอร่างแผนแม่บท
ICT 1 [1/3]

ชมล่าสุดเมื่อ 37 minutes ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 2453

ความยาว 29:06

คำค้นหา:  เสนอ ร่าง