ETV หมวดย่อย

ค้นหา ETV วีดีโอ

ข่าวการศึกษาETV 14/6/56

ชมล่าสุดเมื่อ 18 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 4048

ความยาว 30:30

คำค้นหา:  ข่าวการศึกษาetv

สรุปข่าวการศึกษาETV 15-16/6/56

ชมล่าสุดเมื่อ 9 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 4041

ความยาว 25:23

คำค้นหา:  15-16/6/56

รายพิเศษสถาบันกันตนา

รายพิเศษสถาบันกันตนา

ชมล่าสุดเมื่อ 3 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 4029

ความยาว 08:54

กศน.ตำบล:แหล่งเรียนรู้ราคาถูก

กศน.ตำบล:แหล่งเรียนร
ู้ราคาถูก ...

ชมล่าสุดเมื่อ 2 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 4025

ความยาว 62:03

คำค้นหา:  กศน.ตำบล

รายงานพิเศษวิทยาลัยชุมชนแม่สะเรียง

รายงานพิเศษวิทยาลัยช
ุมชนแม่สะเ ...

ชมล่าสุดเมื่อ 3 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 4022

ความยาว 08:09

รายงานพิเศษอาชีวะสร้างอาชีพ2

รายงานพิเศษอาชีวะสร้
างอาชีพ2

ชมล่าสุดเมื่อ 22 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 4022

ความยาว 04:47

โต๊ะข่าวการศึกษาETV 20 พ.ค.56

ชมล่าสุดเมื่อ 21 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 4019

ความยาว 30:00

การประชุมมอบนโยบายการศึกษาของ รมว.ศธ. 25ม.ค.2555

การประชุมมอบนโยบายกา
รศึกษาของ ...

ชมล่าสุดเมื่อ 20 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 4002

ความยาว 50:02

ลู่ทางอาชีพเสริมสวย

ลู่ทางอาชีพเสริมสวย

ชมล่าสุดเมื่อ 17 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 3983

ความยาว 02:58

คำค้นหา:  รายงานพิเศษ

รายงานพิเศษสถานการณ์การอ่านของไทย

รายงานพิเศษสถานการณ์
การอ่านของ ...

ชมล่าสุดเมื่อ 15 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 3949

ความยาว 04:38

โต๊ะข่าว ETV หลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ

โต๊ะข่าว ETV
หลักสูตรวิทยาศาสต
...

ชมล่าสุดเมื่อ 3 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 3941

ความยาว 19:54

คำค้นหา:  โต๊ะข่าว

รายงานพิเศษ ชาวบ้านเฮ รมต.ศึกษา แจกปูน  สู้น้ำท่วม

รายงานพิเศษ
ศ.ธ.รวมใจสู้ภัยนำท
...

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 3919

ความยาว 02:41

สภาการศึกษาสัมมนาวิทยุชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๑๘ มี.ค.๒๕๕๓
สภาการศึกษา จัดปร
...

ชมล่าสุดเมื่อ 4 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 3917

ความยาว 01:32

ปลูกป่าแหล่งรักษาน้ำ

รายงานพิเศษปลูกป่าแห
ล่งรักษาน้ ...

ชมล่าสุดเมื่อ 2 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 3905

ความยาว 04:44

สื่อพัฒนาการเรียนรู้

สื่อพัฒนาการเรียนรู้

ชมล่าสุดเมื่อ 12 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 3883

ความยาว 22:00

คำค้นหา:  โต๊ะข่าว

โต๊ะข่าว ETV กล้วยทอดทำเงิน

โต๊ะข่าว ETV
กล้วยทอดทำเงิน

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 3862

ความยาว 19:02

คำค้นหา:  โต๊ะข่าว