ETV หมวดย่อย

ค้นหา ETV วีดีโอ

โต๊ะข่าว รมว.ศธ.ให้ขวัญกำลังใจครู

โต๊ะข่าว
รมว.ศธ.ให้ขวัญกำลังใ
จ ...

ชมล่าสุดเมื่อ 3 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 4405

ความยาว 30:49

กระทรวงศึกษาธิการจัดโครงการBigcleaning Day อยุธยา

กระทรวงศึกษาธิการจัด
โครงการBig ...

ชมล่าสุดเมื่อ 9 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 4400

ความยาว 24:33

ข่าวการศึกษาETV_21พ.ย.55

ข่าวการศึกษาETV_21พ.
ย.55

ชมล่าสุดเมื่อ 2 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 4355

ความยาว 28:02

หลักสูตรภาพยนตร์และแอนิเมชั่น

หลักสูตรภาพยนตร์และแ
อนิเมชั่น

ชมล่าสุดเมื่อ 6 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 4353

ความยาว 19:26

คำค้นหา:  โต๊ะข่าว

โต๊ะข่าวโบราณคดีสัญจรอนุรักษ์มรดกชาติ

โต๊ะข่าวโบราณคดีสัญจ
รอนุรักษ์ม ...

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 4352

ความยาว 31:16

รายงานพิเศษ ศูนย์พักพิง ม.ธรรมศาสตร์รังสิต

รายงานพิเศษ
ศ.ธ.รวมใจช่วยภัยนำ
...

ชมล่าสุดเมื่อ 15 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 4327

ความยาว 18:50

ข่าวการศึกษาETV_21พ.ย.55

ข่าวการศึกษาETV_21พ.
ย.55

ชมล่าสุดเมื่อ 10 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 4309

ความยาว 28:02

Fixit Center นครศรีธรรมราช

Fixit Center
นครศรีธรรมราช

ชมล่าสุดเมื่อ 16 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 4281

ความยาว 06:25

โต๊ะข่าวการศึกษาเพื่อโลกอาชีพ

โต๊ะข่าวการศึกษาเพื่
อโลกอาชีพ

ชมล่าสุดเมื่อ 3 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 4259

ความยาว 30:16

จากครูจัตวาสู่เสมา1

จากครูจัตวาสู่เสมา1

ชมล่าสุดเมื่อ 4 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 4252

ความยาว 07:34

รายงานพิเศษ ครัว กศน.ปรุงอาหารช่วยผู้ประสบอุทกภัย

รายงานพิเศษ
ศ.ธ.รวมใจสู้ภัยน้ำ
...

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 4179

ความยาว 08:54

คน สป ต้องมีวิสัยทัศน์ ก้าวพ้นตนเอง และรู้วิธีการเ

นายชินวรณ์
บุณยเกียรติ รัฐมนต
...

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 4167

ความยาว 02:33

คีตศิลป์ไทย

คีตศิลป์ไทย

ชมล่าสุดเมื่อ 20 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 4122

ความยาว 19:04

คำค้นหา:  โต๊ะข่าว

\"ปิตุคี\"ชุมชนดอยเดินตามรอยความพอเพียง

"ปิตุคี"ชุ
มชนดอยเดิน ...

ชมล่าสุดเมื่อ 18 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 4118

ความยาว 05:14

คำค้นหา:  บ้านปิตุคี

รมว.ศธ.ส่งความห่วงใยสู่ข้าราชการผู้ประสบภัย

รมว.ศธ.ส่งความห่วงใย
สู่ข้าราชก ...

ชมล่าสุดเมื่อ 2 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 4067

ความยาว 05:30

สรุปข่าวการศึกษาETV 1-2-06-56

ชมล่าสุดเมื่อ 20 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 4049

ความยาว 25:04