ETV หมวดย่อย

ค้นหา ETV วีดีโอ

กระทรวงศึกษาธิการจัดโครงการBigcleaning Day อยุธยา

กระทรวงศึกษาธิการจัด
โครงการBig ...

ชมล่าสุดเมื่อ 1 hour ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 4488

ความยาว 24:33

สรุปข่าวการศึกษาETV_12-13พ.ย.54

สรุปข่าวการศึกษาETV_
12-13พ.ย.5 ...

ชมล่าสุดเมื่อ 7 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 2545

ความยาว 25:02

ข่าวการศึกษาETV_11พ.ย.54

ข่าวการศึกษาETV_11พ.
ย.54

ชมล่าสุดเมื่อ 1 hour ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 2197

ความยาว 29:16

ข่าวการศึกษาETV_9พ.ย54

ข่าวการศึกษาETV_9พ.ย
54

ชมล่าสุดเมื่อ 1 hour ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 2382

ความยาว 28:48

โต๊ะข่าวการศึกษาETV_7พ.ย54

โต๊ะข่าวการศึกษาETV_
7พ.ย54

ชมล่าสุดเมื่อ 7 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 2669

ความยาว 29:15

รายงานพิเศษ เทคโนโลยีช่วยชีวิต มจพ.

รายงานพิเศษ
ศ.ธ.รวมใจสู้ภัยน้ำ
...

ชมล่าสุดเมื่อ 2 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 4988

ความยาว 06:28

รายงานพิเศษ ครัว กศน.ปรุงอาหารช่วยผู้ประสบอุทกภัย

รายงานพิเศษ
ศ.ธ.รวมใจสู้ภัยน้ำ
...

ชมล่าสุดเมื่อ 7 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 4285

ความยาว 08:54

สรุปข่าวการศึกษาETV_5-6พ.ย54

สรุปข่าวการศึกษาETV_
5-6พ.ย54

ชมล่าสุดเมื่อ 6 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 2423

ความยาว 23:25

ข่าวการศึกษาETV_4พ.ย.54

ข่าวการศึกษาETV_4พ.ย
.54

ชมล่าสุดเมื่อ 52 minutes ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 2312

ความยาว 29:55

รายงานพิเศษ กศน.สร้างสะพานทางเดินให้ศูนย์พักพิง

รายงานพิเศษ
ศ.ธ.รวมใจสู้ภัยน้ำ
...

ชมล่าสุดเมื่อ 7 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 4887

ความยาว 10:38

รายงานพิเศษ แพน้ำใจกศน.ช่วยมหาอุทกภัย

รายงานพิเศษ
ศ.ธ.รวมใจสู้ภัยน้ำ
...

ชมล่าสุดเมื่อ 2 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 4525

ความยาว 10:23

ข่าวการศึกษาETV_2พ.ย.54

ข่าวการศึกษาETV_2พ.ย
.54

ชมล่าสุดเมื่อ 6 minutes ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 2171

ความยาว 28:07

โต๊ะข่าวการศึกษาETV_31ต.ค.54

โต๊ะข่าวการศึกษาETV_
31ต.ค.54

ชมล่าสุดเมื่อ 1 hour ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 2469

ความยาว 29:28

สรุปข่าวการศึกษาETV_29-30ต.ค.54

สรุปข่าวการศึกษาETV_
29-30ต.ค.5 ...

ชมล่าสุดเมื่อ 1 hour ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 2346

ความยาว 24:50

ข่าวการศึกษาETV_28ต.ค.54

ข่าวการศึกษาETV_28ต.
ค.54

ชมล่าสุดเมื่อ 17 minutes ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 2283

ความยาว 32:33

ข่าวการศึกษาETV_26ต.ค.54

ข่าวการศึกษาETV_26ต.
ค.54

ชมล่าสุดเมื่อ 6 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 2463

ความยาว 29:33