ETV หมวดย่อย

ค้นหา ETV วีดีโอ

ETVรายงานพิเศษ : ปลาร้า ริมโขง

ETV รายงานพิเศษ
ปลาร้า ริมโขง ...

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 3247

ความยาว 09:34

โต๊ะข่าวธุรกิจท่องเที่ยวบริการ

โต๊ะข่าวธุรกิจท่องเท
ี่ยวบริการ

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 3223

ความยาว 31:06

เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์

เย็นทั่วหล้า
มหาสงกรานต์

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 3219

ความยาว 06:12

คำค้นหา:  รายงานพิเศษ

สรุปข่าวการศึกษาETV_1-2ม.ค.54

สรุปข่าวการศึกษาETV_
1-2ม.ค.54

ชมล่าสุดเมื่อ 6 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 3205

ความยาว 26:01

ข่าวการศึกษาETV_15มี.ค.56

ข่าวการศึกษาETV_15มี
.ค.56

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 3203

ความยาว 30:52

โต๊ะข่าว ETV มองชีวิต เสมา 3

โต๊ะข่าว ETV
มองชีวิต เสมา 3

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 3200

ความยาว 19:49

คำค้นหา:  โต๊ะข่าว

รายงานพิเศษ ๑ไร่ไม่จน

รายงานพิเศษ
๑ไร่ไม่จน

ชมล่าสุดเมื่อ 2 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 3190

ความยาว 04:07

คำค้นหา:  รายงานพิเศษ

สรุปข่าว 15-21 มี.ค. 53

สรุปข่าวการศึกษา
15-21 มี.ค. 5 ...

ชมล่าสุดเมื่อ 4 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 3178

ความยาว 25:30

คำค้นหา:  สรุปข่าว

สรุปข่าวการศึกษาETV_26-27ก.พ.54

สรุปข่าวการศึกษาETV_
26-27ก.พ.5 ...

ชมล่าสุดเมื่อ 4 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 3170

ความยาว 24:29

รมว.ศธ.ปาฐกถาวันคล้ายวันสถาปนา กศน.

นายชินวรณ์
บุณยเกียรติ รัฐมนตร
...

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 3163

ความยาว 38:13

คำค้นหา:  ชินวรณ์ รมว.ศธ.

สรุปข่าว 07-13 มิ.ย. 53

สรุปข่าวการศึกษา
07-13 มิ.ย. 5 ...

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 3152

ความยาว 24:16

คำค้นหา:  สรุปข่าว

รายงานพิเศษ ก ศึกษา คาราวานจิตอาสา เยียวยาประชาชน

รายงานพิเศษ
ศ.ธ.รวมใจสู้ภัยน้ำ
...

ชมล่าสุดเมื่อ 4 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 3148

ความยาว 04:07

ข่าวการศึกษาETV_15ก.พ.56

ข่าวการศึกษาETV_15ก.
พ.56

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 3138

ความยาว 29:38

ข่าวการศึกษาETV_18พ.ค.55

ข่าวการศึกษาETV_18พ.
ค.55

ชมล่าสุดเมื่อ 1 minute ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 3131

ความยาว 30:17

สรุปข่าวการศึกษา 8 มี.ค -14 มี.ค. 2553

สรุปข่าวการศึกษา 8
มี.ค -14 มี ...

ชมล่าสุดเมื่อ 4 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 3128

ความยาว 24:58

คำค้นหา:  ข่าวการศึกษา

ชินวรณ์ รัฐมนตรีศึกษา แถลงผลประชุมซีเมคSeamec

ชินวรณ์
รัฐมนตรีศึกษา
แถลงผลปร ...

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 3118

ความยาว 06:49