ETV หมวดย่อย

ค้นหา ETV วีดีโอ

สรุปข่าวการศึกษาETV_9-10มี.ค.56

สรุปข่าวการศึกษาETV_
9-10มี.ค.5 ...

ชมล่าสุดเมื่อ 2 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 3364

ความยาว 24:56

รายงานพิเศษมัคคุเทศก์น้อย บันไดสู่อาชีพในฝัน

รายงานพิเศษมัคคุเทศก
์น้อย บันไ ...

ชมล่าสุดเมื่อ 2 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 3352

ความยาว 04:39

โต๊ะข่าว ETV นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

โต๊ะข่าว ETV
นิทรรศน์รัตนโกสิน
...

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 3352

ความยาว 20:05

คำค้นหา:  โต๊ะข่าว

รายการเด่นetv

รายการเด่นetv

ชมล่าสุดเมื่อ 6 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 3312

ความยาว 21:32

คำค้นหา:  รายการเด่นetv

รถเข็นไฟฟ้าพับได้

รถเข็นไฟฟ้าพับได้

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 3297

ความยาว 19:42

คำค้นหา:  โต๊ะข่าว

สรุปข่าวการศึกษา23-27สค.2553

สรุปข่าวการศึกษา28-2
9สค.2553

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 3295

ความยาว 25:36

ETVรายงานพิเศษ - ICT ริมโขง

ICT ริมโขง
บ้านท่าไร่ ต.ท่าดอ
...

ชมล่าสุดเมื่อ 6 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 3288

ความยาว 09:06

ข่าวการศึกษาETV_5เม.ย56

ข่าวการศึกษาETV_5เม.
ย56

ชมล่าสุดเมื่อ 19 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 3263

ความยาว 30:32

รัฐมนตรีศึกษา ขอให้วิทยุชุมชนร่วมปฏิรูปการศึกษารอบ

รัฐมนตรีศึกษา
ขอให้วิทยุชุมชนร ...

ชมล่าสุดเมื่อ 1 hour ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 3261

ความยาว 05:12

รายงานพิเศษเด็กไทยโตไปไม่โกง

รายงานพิเศษเด็กไทยโต
ไปไม่โกง

ชมล่าสุดเมื่อ 3 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 3255

ความยาว 04:19

แยกเขตพื้นที่มัธยมฯ ต้องทำเพื่อเด็กเป็นสำคัญ

รมต.ชินวรณ์
ย้ำกับผู้บริหารโรง
...

ชมล่าสุดเมื่อ 4 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 3249

ความยาว 02:15

ดนตรีพัฒนาพลเมือง

บันทึก 10 มี.ค.2553

ชมล่าสุดเมื่อ 8 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 3245

ความยาว 09:20

เฝ้าระวังสภาพภูมิอากาศ

เฝ้าระวังสภาพภูมิอาก
าศ

ชมล่าสุดเมื่อ 3 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 3227

ความยาว 03:17

คำค้นหา:  รายงานพิเศษ

รัฐมนตรีศึกษาไทยเยี่ยมโรงเรียนที่ฟิลิปปินส์

รัฐมนตรีศึกษาไทยเยี่
ยมโรงเรียน ...

ชมล่าสุดเมื่อ 6 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 3199

ความยาว 03:40

ETVรายงานพิเศษ : ปลาร้า ริมโขง

ETV รายงานพิเศษ
ปลาร้า ริมโขง ...

ชมล่าสุดเมื่อ 4 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 3192

ความยาว 09:34

ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง สู่สถานศึกษา

ศธ.ขับเคลื่อนการปฏิร
ูปการศึกษา ...

ชมล่าสุดเมื่อ 4 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 3188

ความยาว 43:56