ETV หมวดย่อย

ค้นหา ETV วีดีโอ

การประชุมมอบนโยบายการศึกษาของ รมว.ศธ. 25ม.ค.2555

การประชุมมอบนโยบายกา
รศึกษาของ ...

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 3760

ความยาว 50:02

รมว.ศธ.ส่งความห่วงใยสู่ข้าราชการผู้ประสบภัย

รมว.ศธ.ส่งความห่วงใย
สู่ข้าราชก ...

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 3828

ความยาว 05:30

รายงานพิเศษกระทรวงศึกษาธิการเยียวยาผู้ประสบภัย

รายงานพิเศษกระทรวงศึ
กษาธิการเย ...

ชมล่าสุดเมื่อ 7 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 4368

ความยาว 06:33

รายงานพิเศษศูนย์พักพิงวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(15)

รายงานพิเศษศูนย์พักพ
ิงวิทยาลัย ...

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 4623

ความยาว 07:19

กระทรวงศึกษาธิการจัดโครงการBigcleaning Day อยุธยา

กระทรวงศึกษาธิการจัด
โครงการBig ...

ชมล่าสุดเมื่อ 7 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 4172

ความยาว 24:33

รายงานพิเศษ เทคโนโลยีช่วยชีวิต มจพ.

รายงานพิเศษ
ศ.ธ.รวมใจสู้ภัยน้ำ
...

ชมล่าสุดเมื่อ 4 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 4661

ความยาว 06:28

รายงานพิเศษ ครัว กศน.ปรุงอาหารช่วยผู้ประสบอุทกภัย

รายงานพิเศษ
ศ.ธ.รวมใจสู้ภัยน้ำ
...

ชมล่าสุดเมื่อ 2 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 3969

ความยาว 08:54

รายงานพิเศษ กศน.สร้างสะพานทางเดินให้ศูนย์พักพิง

รายงานพิเศษ
ศ.ธ.รวมใจสู้ภัยน้ำ
...

ชมล่าสุดเมื่อ 2 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 4549

ความยาว 10:38

รายงานพิเศษ แพน้ำใจกศน.ช่วยมหาอุทกภัย

รายงานพิเศษ
ศ.ธ.รวมใจสู้ภัยน้ำ
...

ชมล่าสุดเมื่อ 3 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 4209

ความยาว 10:23

รายงานพิเศษ ศธ.ช่วยชาวบ้านน้ำท่วมห้วยขวาง

รายงานพิเศษ
ศ.ธ.รวมใจสู้ภัยน้ำ
...

ชมล่าสุดเมื่อ 10 minutes ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 2482

ความยาว 06:18

รายงานพิเศษ ก ศึกษา คาราวานจิตอาสา เยียวยาประชาชน

รายงานพิเศษ
ศ.ธ.รวมใจสู้ภัยน้ำ
...

ชมล่าสุดเมื่อ 14 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 2959

ความยาว 04:07

รายงานพิเศษศูนย์พักพิง ม.ราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานพิเศษ
ศ.ธ.รวมใจสู้ภัยน้ำ
...

ชมล่าสุดเมื่อ 3 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 2857

ความยาว 08:09

รายงานพิเศษ ชาวบ้านเฮ รมต.ศึกษา แจกปูน  สู้น้ำท่วม

รายงานพิเศษ
ศ.ธ.รวมใจสู้ภัยนำท
...

ชมล่าสุดเมื่อ 2 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 3697

ความยาว 02:41

รายงานพิเศษ อาชีวะ คลายทุกข์ด้วยสุขาลอยน้ำ

รายงานพิเศษ
ศ.ธ.รวมใจสู้ภัยนำท
...

ชมล่าสุดเมื่อ 3 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 4459

ความยาว 04:27

รายงานพิเศษ มจพ.ร่วมใจช่วยชุมชนน้ำท่วม

รายงานพิเศษ
ศ.ธ.รวมใจสู้ภัยนำท
...

ชมล่าสุดเมื่อ 7 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 4178

ความยาว 04:08

รายงานพิเศษ รมช ศึกษา เยียวยาน้ำท่วม

รายงานพิเศษ
ศ.ธ.รวมใจสู้ภัยนำท
...

ชมล่าสุดเมื่อ 2 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 2790

ความยาว 08:56