ETV หมวดย่อย

ค้นหา ETV วีดีโอ

สมบัติใต้น้ำ มีไว้ให้ครอบครองหรือศึกษา

สมบัติใต้น้ำ
มีไว้ให้ครอบครองห
...

ชมล่าสุดเมื่อ 5 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 3536

ความยาว 05:05

คำค้นหา:  รายงานพิเศษ

Fix It Center ในกศน.ตำบล

Fix It Center
ในกศน.ตำบล

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 3532

ความยาว 03:02

คำค้นหา:  รายงานพิเศษ

สรุปข่าวการศึกษาETV _16-17ต.ค.53

ดูข่าว etv ย้อนหลัง

ชมล่าสุดเมื่อ 5 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 3526

ความยาว 24:18

คำค้นหา:  ดูข่าว ย้อนหลัง

รายงานพิเศษปลูกป่ารักษาแหล่งน้ำสกลนคร

รายงานพิเศษปลูกป่ารั
กษาแหล่งน้ ...

ชมล่าสุดเมื่อ 5 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 3523

ความยาว 03:30

รายงานพิเศษสวดมนต์ข้ามปี

รายงานพิเศษสวดมนต์ข้
ามปี

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 3522

ความยาว 07:28

โต๊ะข่าว ETV หลักสูตร SR School

โต๊ะข่าว ETV เรื่อง
หลักสูตร S ...

ชมล่าสุดเมื่อ 4 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 3503

ความยาว 19:17

คำค้นหา:  โต๊ะข่าว

งานสมัชชาปฏิรูปการศึกษารอบสอง 6-7 มีนาคม 2553

การประชุมสมัชชาขับเค
ลื่อนการปฏ ...

ชมล่าสุดเมื่อ 9 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 3490

ความยาว 01:24

สรุปข่าวการศึกษาETV 11-12 พ.ค.56

ชมล่าสุดเมื่อ 2 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 3476

ความยาว 28:37

สรุปข่าวการศึกษา ETV 25-26-05-56

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 3415

ความยาว 22:46

คำค้นหา:  25-26-05-56

งบประมาณมหาวิทยาลัยวิจัยไทย

งบประมาณมหาวิทยาลัยว
ิจัยไทย

ชมล่าสุดเมื่อ 4 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 3413

ความยาว 01:48

ข่าวการศึกษาETV_12เม.ย.56

ข่าวการศึกษาETV_12เม
.ย.56

ชมล่าสุดเมื่อ 1 hour ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 3395

ความยาว 32:32

เยาวชนพอดี ร.ร.พอเพียง

เยาวชนพอดี
ร.ร.พอเพียง

ชมล่าสุดเมื่อ 15 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 3382

ความยาว 04:11

คำค้นหา:  รายงานพิเศษ

โต๊ะข่าวการศึกษาETV_14ม.ค.56

โต๊ะข่าวการศึกษาETV_
14ม.ค.56

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 3378

ความยาว 30:26

ทดสอบ2

ทดสอบ2

ชมล่าสุดเมื่อ 5 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Slowlyclub

จำนวนผู้เข้าชม 3363

ความยาว 00:09

คำค้นหา:  ทดสอบ2

สรุปข่าวการศึกษาETV_9-10ก.พ.56

สรุปข่าวการศึกษาETV_
9-10ก.พ.56

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 3349

ความยาว 25:02

ข่าวการศึกษาETV_17พ.ย.53.

ข่าวการศึกษาETV_17พ.
ย.53.

ชมล่าสุดเมื่อ 4 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 3346

ความยาว 29:45