วีดีโอมีผู้ชมมากที่สุด

เศรษฐกิจพอเพียงกับโลกาภิวัฒน์ 1/14

เศรษฐกิจพอเพียงกับโล
กาภิวัฒน์

ชมล่าสุดเมื่อ 1 hour ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 4354

ความยาว 04:25

ชินวรณ์ รมต ศึกษา หารือทวิภาคี ผอ UNESCO ไทย.m2p

ชินวรณ์ รมต ศึกษา
หารือทวิภาคี ...

ชมล่าสุดเมื่อ 6 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 4351

ความยาว 02:32

คำค้นหา:  unesco ชินวรณ์ ศึกษา

ข่าวการศึกษาETV_15ส.ค.55

ข่าวการศึกษาETV_15ส.
ค.55

ชมล่าสุดเมื่อ 1 hour ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 4330

ความยาว 28:44

คุณธรรมนำความรู้

คุณธรรมนำความรู้

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 4313

ความยาว 19:04

คำค้นหา:  โต๊ะข่าว

UNESCO Bangkok (Thai)

ชมล่าสุดเมื่อ 3 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 4295

ความยาว 00:33

คำค้นหา:  unesco bangkok (thai)

พลิกใจใส่งานตอนที่ 9

ชมล่าสุดเมื่อ 48 minutes ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 4272

ความยาว 03:41

พลิกใจใส่งานตอนที่ 8

ชมล่าสุดเมื่อ 52 minutes ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 4269

ความยาว 17:30

นำเสนอภารกิจ ศธ. งานตอนรับนายกรัฐมนตรี

นำเสนอภารกิจ ศธ.
งานตอนรับนายก ...

ชมล่าสุดเมื่อ 30 seconds ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Bumrung_ch

จำนวนผู้เข้าชม 4248

ความยาว 06:12

คำค้นหา:  นำเสนอภารกิจ

edx the future of online education is now

ทดสอบ mass

ชมล่าสุดเมื่อ 13 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Slowlyclub

จำนวนผู้เข้าชม 4248

ความยาว 02:22

คำค้นหา:  ทดสอบ mass

transforming education

ทดสอบ mass

ชมล่าสุดเมื่อ 5 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Slowlyclub

จำนวนผู้เข้าชม 4230

ความยาว 03:27

คำค้นหา:  ทดสอบ mass

รายงานพิเศษ แพน้ำใจกศน.ช่วยมหาอุทกภัย

รายงานพิเศษ
ศ.ธ.รวมใจสู้ภัยน้ำ
...

ชมล่าสุดเมื่อ 12 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 4219

ความยาว 10:23

โต๊ะข่าวโบราณคดีสัญจรอนุรักษ์มรดกชาติ

โต๊ะข่าวโบราณคดีสัญจ
รอนุรักษ์ม ...

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 4204

ความยาว 31:16

การบรรยายให้รู้เท่าทันภัยไซเบอร์_2

อบรมสัมนา วันที่ 12
กรกฎาคม 25 ...

ชมล่าสุดเมื่อ 4 minutes ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 4198

ความยาว 43:46

โต๊ะข่าว รมว.ศธ.ให้ขวัญกำลังใจครู

โต๊ะข่าว
รมว.ศธ.ให้ขวัญกำลังใ
จ ...

ชมล่าสุดเมื่อ 18 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 4194

ความยาว 30:49

หลักสูตรภาพยนตร์และแอนิเมชั่น

หลักสูตรภาพยนตร์และแ
อนิเมชั่น

ชมล่าสุดเมื่อ 3 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 4189

ความยาว 19:26

คำค้นหา:  โต๊ะข่าว

รายงานพิเศษ มจพ.ร่วมใจช่วยชุมชนน้ำท่วม

รายงานพิเศษ
ศ.ธ.รวมใจสู้ภัยนำท
...

ชมล่าสุดเมื่อ 22 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 4188

ความยาว 04:08