วีดีโอมีผู้ชมมากที่สุด

การชี้แจงและฝึกปฏิบัติทำตัวชี้วัด ขรก.สป.ศธ.(6)

การชี้แจงและฝึกปฏิบั
ติจัดทำตัว ...

ชมล่าสุดเมื่อ 5 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 2421

ความยาว 14:43

คำค้นหา:  moe04

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตอนที่ 1

กองทุนเงินให้กู้ยืมเ
พื่อการศึก ...

ชมล่าสุดเมื่อ 11 minutes ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Bumrung_ch

จำนวนผู้เข้าชม 2399

ความยาว 28:37

การเดินหน้าปฏิรูปการศึกษา ตามแนวทางของ คสช. ตอน 1

นางสุทธศรี วงษ์สมาน
ปลัดกระทรว ...

ชมล่าสุดเมื่อ 11 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Bumrung_ch

จำนวนผู้เข้าชม 2394

ความยาว 12:24

คำค้นหา:  ปฏิรูป

พระเมตตาด้านการศึกษา ดั่งหยาดฝนหล่นฟ้าชโลมผืนดิน

พระเมตตาด้านการศึกษา
ดั่งหยาดฝ ...

ชมล่าสุดเมื่อ 5 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Bumrung_ch

จำนวนผู้เข้าชม 2370

ความยาว 01:00

โต๊ะข่าวการศึกษา ETV 22 เม.ษ. 56

ชมล่าสุดเมื่อ 9 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 2366

ความยาว 30:23

018

018

ชมล่าสุดเมื่อ 15 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Slowlyclub

จำนวนผู้เข้าชม 2365

ความยาว 00:10

คำค้นหา: 

013

013

ชมล่าสุดเมื่อ 1 hour ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Slowlyclub

จำนวนผู้เข้าชม 2331

ความยาว 00:35

คำค้นหา: 

ภาพยนตร์สารคดี เส้นทางรัก (Love En Route)

ภาพยนตร์สารคดี
เส้นทางรัก (Lov ...

ชมล่าสุดเมื่อ 4 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Bumrung_ch

จำนวนผู้เข้าชม 2326

ความยาว 08:08

ข่าวการศึกษาETV_2มี.ค.54

ข่าวการศึกษาETV_2มี.
ค.54

ชมล่าสุดเมื่อ 16 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 2318

ความยาว 29:07

ข่าวการศึกษาETV_15ก.พ.56

ข่าวการศึกษาETV_15ก.
พ.56

ชมล่าสุดเมื่อ 40 minutes ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 2275

ความยาว 29:38

17_พ.ค._52

เรียนฟรี 15
ปีอย่างมีคุณภาพทำไ
...

ชมล่าสุดเมื่อ 5 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 2264

ความยาว 99:39

นำเสนอร่างแผนแม่บท ICT 1 [3/3]

นำเสนอร่างแผนแม่บท
ICT 1 [3/3]

ชมล่าสุดเมื่อ 3 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 2237

ความยาว 25:29

คำค้นหา:  เสนอ ร่าง

ข่าวการศึกษา ETV 1 ต.ค.2553

ข่าวการศึกษา ETV 1
ต.ค.2553

ชมล่าสุดเมื่อ 15 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 2235

ความยาว 30:05

การศึกษากับการลงทุน

การศึกษากับการลงทุน

ชมล่าสุดเมื่อ 6 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 2209

ความยาว 03:02

คำค้นหา:  รายงานพิเศษ

สรุปข่าวการศึกษา26-30กค.53

สรุปข่าวการศึกษา26-3
0กค.53

ชมล่าสุดเมื่อ 2 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 2187

ความยาว 25:05

Dr. Art-ong Jumsai Na Ayudhya Part6 [3/3]

Integrated Model for
HVWSHE wi ...

ชมล่าสุดเมื่อ 4 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Slowlyclub

จำนวนผู้เข้าชม 2178

ความยาว 12:39

คำค้นหา:  integrated model hvwshe with