ETV หมวดย่อย

ค้นหา ETV วีดีโอ

รายงานพิเศษ ขุนเขาแห่งความอุดมสมบูรณ์

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 2402

โต๊ะข่าว ETV หลักสูตรนานาชาติ 2 ปริญญา

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 2162

โต๊ะข่าว ETV หลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 3823

รายงานพิเศษ ฉันจะบิน

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 2010

รายงานพิเศษ ก๊าซชีวภาพจากขยะ

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 3744

สรุปข่าวการศึกษา ในรอบสัปดาห์

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 2917

ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง สู่สถานศึกษา

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 3071

ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 2242

การสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพ

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 2266

จากครูจัตวาสู่เสมา1

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 4122

รัฐมนตรีศึกษาไทยเยี่ยมโรงเรียนที่ฟิลิปปินส์

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 3085

งบประมาณมหาวิทยาลัยวิจัยไทย

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 3327

สรุปนโยบายปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 5962

ชินวรณ์ รัฐมนตรีศึกษา แถลงผลประชุมซีเมคSeamec

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 2948