ETV หมวดย่อย

ค้นหา ETV วีดีโอ

รายงานพิเศษ ขุนเขาแห่งความอุดมสมบูรณ์

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 2185

โต๊ะข่าว ETV หลักสูตรนานาชาติ 2 ปริญญา

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 2000

โต๊ะข่าว ETV หลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 3657

รายงานพิเศษ ฉันจะบิน

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 1835

รายงานพิเศษ ก๊าซชีวภาพจากขยะ

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 3550

สรุปข่าวการศึกษา ในรอบสัปดาห์

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 2745

ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง สู่สถานศึกษา

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 2895

ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 2101

การสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพ

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 2114

จากครูจัตวาสู่เสมา1

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 3904

รัฐมนตรีศึกษาไทยเยี่ยมโรงเรียนที่ฟิลิปปินส์

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 2919

งบประมาณมหาวิทยาลัยวิจัยไทย

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 3155

สรุปนโยบายปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 5751

ชินวรณ์ รัฐมนตรีศึกษา แถลงผลประชุมซีเมคSeamec

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 2749