ETV หมวดย่อย

ค้นหา ETV วีดีโอ

รายพิเศษสถาบันกันตนา

รายพิเศษสถาบันกันตนา

ชมล่าสุดเมื่อ 3 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 3993

ความยาว 08:54

รายงานพิเศษอาชีวะสร้างอาชีพ2

รายงานพิเศษอาชีวะสร้
างอาชีพ2

ชมล่าสุดเมื่อ 7 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 3993

ความยาว 04:47

สรุปข่าวการศึกษาETV 1-2-06-56

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 3982

ความยาว 25:04

สรุปข่าวการศึกษาETV 15-16/6/56

ชมล่าสุดเมื่อ 16 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 3979

ความยาว 25:23

คำค้นหา:  15-16/6/56

กศน.ตำบล:แหล่งเรียนรู้ราคาถูก

กศน.ตำบล:แหล่งเรียนร
ู้ราคาถูก ...

ชมล่าสุดเมื่อ 7 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 3979

ความยาว 62:03

คำค้นหา:  กศน.ตำบล

ข่าวการศึกษาETV 14/6/56

ชมล่าสุดเมื่อ 2 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 3975

ความยาว 30:30

คำค้นหา:  ข่าวการศึกษาetv

ลู่ทางอาชีพเสริมสวย

ลู่ทางอาชีพเสริมสวย

ชมล่าสุดเมื่อ 3 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 3957

ความยาว 02:58

คำค้นหา:  รายงานพิเศษ

โต๊ะข่าวการศึกษาETV 20 พ.ค.56

ชมล่าสุดเมื่อ 3 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 3956

ความยาว 30:00

การประชุมมอบนโยบายการศึกษาของ รมว.ศธ. 25ม.ค.2555

การประชุมมอบนโยบายกา
รศึกษาของ ...

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 3946

ความยาว 50:02

รายงานพิเศษสถานการณ์การอ่านของไทย

รายงานพิเศษสถานการณ์
การอ่านของ ...

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 3918

ความยาว 04:38

โต๊ะข่าว ETV หลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ

โต๊ะข่าว ETV
หลักสูตรวิทยาศาสต
...

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 3908

ความยาว 19:54

คำค้นหา:  โต๊ะข่าว

สภาการศึกษาสัมมนาวิทยุชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๑๘ มี.ค.๒๕๕๓
สภาการศึกษา จัดปร
...

ชมล่าสุดเมื่อ 3 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 3878

ความยาว 01:32

ปลูกป่าแหล่งรักษาน้ำ

รายงานพิเศษปลูกป่าแห
ล่งรักษาน้ ...

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 3874

ความยาว 04:44

รายงานพิเศษ ชาวบ้านเฮ รมต.ศึกษา แจกปูน  สู้น้ำท่วม

รายงานพิเศษ
ศ.ธ.รวมใจสู้ภัยนำท
...

ชมล่าสุดเมื่อ 3 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 3872

ความยาว 02:41

สื่อพัฒนาการเรียนรู้

สื่อพัฒนาการเรียนรู้

ชมล่าสุดเมื่อ 17 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 3856

ความยาว 22:00

คำค้นหา:  โต๊ะข่าว

รายงานพิเศษ ก๊าซชีวภาพจากขยะ

รายงานพิเศษ
ก๊าซชีวภาพจากขยะ

ชมล่าสุดเมื่อ 8 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 3830

ความยาว 03:25

คำค้นหา:  รายงานพิเศษ