พลิกใจใส่งานตอนที่ 4

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 2542

ความยาว 14:00

พลิกใจใส่งานตอนที่ 5

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 3869

ความยาว 17:32

พลิกใจใส่งานตอนที่ 6

ชมล่าสุดเมื่อ 20 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 4206

ความยาว 17:32

พลิกใจใส่งานตอนที่ 7

ชมล่าสุดเมื่อ 9 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 4072

ความยาว 17:15

พลิกใจใส่งานตอนที่ 9

ชมล่าสุดเมื่อ 3 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 4467

ความยาว 03:41

พลิกใจใส่งานตอนที่ 8

ชมล่าสุดเมื่อ 6 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 4455

ความยาว 17:30

โต๊ะข่าวการศึกษาETV_12ก.ย.54

โต๊ะข่าวการศึกษาETV_
12ก.ย.54

ชมล่าสุดเมื่อ 1 hour ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 2012

ความยาว 30:30

ศธ. ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ชมล่าสุดเมื่อ 19 minutes ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 2991

ความยาว 12:40

ป.ศธออกรายการบ่ายนี้มีคำตอบเรื่องน้ำท่วม ตอนที่ 1

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 4315

ความยาว 17:43

ป.ศธออกรายการบ่ายนี้มีคำตอบเรื่องน้ำท่วม ตอนที่ 2

ชมล่าสุดเมื่อ 2 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 4296

ความยาว 05:45

ป.ศธออกรายการบ่ายนี้มีคำตอบเรื่องน้ำท่วม ตอนที่ 3

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 4621

ความยาว 13:22

ศธ.ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ศธ.ตั้งศูนย์ช่วยเหลื
อผู้ประสบอ ...

ชมล่าสุดเมื่อ 2 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Slowlyclub

จำนวนผู้เข้าชม 4021

ความยาว 112:07

ข่าวการศึกษาETV_12ต.ค54

ข่าวการศึกษาETV_12ต.
ค54

ชมล่าสุดเมื่อ 15 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 2282

ความยาว 30:51

ข่าวการศึกษาETV_14ต.ค54

ข่าวการศึกษาETV_14ต.
ค54

ชมล่าสุดเมื่อ 1 hour ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 2091

ความยาว 29:26

สรุปข่าวการศึกษาETV_15-16ต.ค54

สรุปข่าวการศึกษาETV_
15-16ต.ค54

ชมล่าสุดเมื่อ 3 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 2419

ความยาว 25:01

ข่าวการศึกษาETV_16ธ.ค.54

ข่าวการศึกษาETV_16ธ.
ค.54

ชมล่าสุดเมื่อ 2 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 1856

ความยาว 30:38