ETV หมวดย่อย

ค้นหา ETV วีดีโอ

โต๊ะข่าว รมว.ศธ.ให้ขวัญกำลังใจครู

โต๊ะข่าว
รมว.ศธ.ให้ขวัญกำลังใ
จ ...

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 4354

ความยาว 30:49

กระทรวงศึกษาธิการจัดโครงการBigcleaning Day อยุธยา

กระทรวงศึกษาธิการจัด
โครงการBig ...

ชมล่าสุดเมื่อ 11 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 4345

ความยาว 24:33

โต๊ะข่าวโบราณคดีสัญจรอนุรักษ์มรดกชาติ

โต๊ะข่าวโบราณคดีสัญจ
รอนุรักษ์ม ...

ชมล่าสุดเมื่อ 23 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 4323

ความยาว 31:16

หลักสูตรภาพยนตร์และแอนิเมชั่น

หลักสูตรภาพยนตร์และแ
อนิเมชั่น

ชมล่าสุดเมื่อ 9 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 4321

ความยาว 19:26

คำค้นหา:  โต๊ะข่าว

ข่าวการศึกษาETV_21พ.ย.55

ข่าวการศึกษาETV_21พ.
ย.55

ชมล่าสุดเมื่อ 1 hour ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 4305

ความยาว 28:02

รายงานพิเศษ ศูนย์พักพิง ม.ธรรมศาสตร์รังสิต

รายงานพิเศษ
ศ.ธ.รวมใจช่วยภัยนำ
...

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 4278

ความยาว 18:50

ข่าวการศึกษาETV_21พ.ย.55

ข่าวการศึกษาETV_21พ.
ย.55

ชมล่าสุดเมื่อ 3 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 4269

ความยาว 28:02

Fixit Center นครศรีธรรมราช

Fixit Center
นครศรีธรรมราช

ชมล่าสุดเมื่อ 6 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 4241

ความยาว 06:25

โต๊ะข่าวการศึกษาเพื่อโลกอาชีพ

โต๊ะข่าวการศึกษาเพื่
อโลกอาชีพ

ชมล่าสุดเมื่อ 42 minutes ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 4232

ความยาว 30:16

จากครูจัตวาสู่เสมา1

จากครูจัตวาสู่เสมา1

ชมล่าสุดเมื่อ 18 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 4223

ความยาว 07:34

รายงานพิเศษ ครัว กศน.ปรุงอาหารช่วยผู้ประสบอุทกภัย

รายงานพิเศษ
ศ.ธ.รวมใจสู้ภัยน้ำ
...

ชมล่าสุดเมื่อ 10 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 4131

ความยาว 08:54

คน สป ต้องมีวิสัยทัศน์ ก้าวพ้นตนเอง และรู้วิธีการเ

นายชินวรณ์
บุณยเกียรติ รัฐมนต
...

ชมล่าสุดเมื่อ 4 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 4113

ความยาว 02:33

คีตศิลป์ไทย

คีตศิลป์ไทย

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 4091

ความยาว 19:04

คำค้นหา:  โต๊ะข่าว

\"ปิตุคี\"ชุมชนดอยเดินตามรอยความพอเพียง

"ปิตุคี"ชุ
มชนดอยเดิน ...

ชมล่าสุดเมื่อ 3 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 4086

ความยาว 05:14

คำค้นหา:  บ้านปิตุคี

รมว.ศธ.ส่งความห่วงใยสู่ข้าราชการผู้ประสบภัย

รมว.ศธ.ส่งความห่วงใย
สู่ข้าราชก ...

ชมล่าสุดเมื่อ 10 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 4010

ความยาว 05:30

รายงานพิเศษวิทยาลัยชุมชนแม่สะเรียง

รายงานพิเศษวิทยาลัยช
ุมชนแม่สะเ ...

ชมล่าสุดเมื่อ 6 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 3998

ความยาว 08:09