การมอบนโยบายด้าน ICT ของ รมต.ศธ. [1/3]

การมอบนโยบายด้าน ICT
ของ รมต.ศ ...

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 2981

ความยาว 18:33

คำค้นหา:  นโยบาย ด้าน

การมอบนโยบายด้าน ICT ของ รมต.ศธ. [2/3]

การมอบนโยบายด้าน ICT
ของ รมต.ศ ...

ชมล่าสุดเมื่อ 9 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 3093

ความยาว 18:52

คำค้นหา:  นโยบาย ด้าน

การเสวนาของผู้บริหาร ปฏิรูปการศึกษาด้วย ICT [3/4]

การเสวนาของผู้บริหาร
ปฏิรูปการ ...

ชมล่าสุดเมื่อ 3 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 2826

ความยาว 15:02

การเสวนาของผู้บริหาร ปฏิรูปการศึกษาด้วย ICT [2/4]

การเสวนาของผู้บริหาร
ปฏิรูปการ ...

ชมล่าสุดเมื่อ 2 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 2401

ความยาว 15:07

ข่าวการศึกษาETV_25ต.ค53

ดูข่าว etv ย้อนหลัง

ชมล่าสุดเมื่อ 16 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 1820

ความยาว 30:02

คำค้นหา:  ดูข่าว ย้อนหลัง

การเสวนาของผู้่ทรงคุณวุฒิ ด้าน ICT 2 [1/4]

การเสวนาของผู้่ทรงคุ
ณวุฒิ ด้าน ...

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 2231

ความยาว 19:29

สรุปข่าวการศึกษาETV_30-31ต.ค.53

ETVดูข่าวย้อนหลัง

ชมล่าสุดเมื่อ 11 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 1788

ความยาว 25:53

นำเสนอร่างแผนแม่บท ICT 3 [2/3]

นำเสนอร่างแผนแม่บท
ICT 3 [2/3]

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 2448

ความยาว 26:35

คำค้นหา:  เสนอ ร่าง

นำเสนอร่างแผนแม่บท ICT 3 [3/3]

นำเสนอร่างแผนแม่บท
ICT 3 [3/3]

ชมล่าสุดเมื่อ 3 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 2750

ความยาว 13:20

คำค้นหา:  เสนอ ร่าง

1_มิ.ย._52

นโยบายปฏิรูปการศึกษา
รอบสองนโยบ ...

ชมล่าสุดเมื่อ 1 hour ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 3016

ความยาว 54:34

4_ม.ค._52

ทิศทางการขับเคลื่อนก
ารศึกษาของ ...

ชมล่าสุดเมื่อ 42 minutes ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 3104

ความยาว 49:07

15_มี.ค._52

เรียนฟรี 25 ปี
อย่างมีคุณภาพ

ชมล่าสุดเมื่อ 1 hour ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 2989

ความยาว 191:02

1_ก.พ._52

การศึกษาโปร่งใสให้้เ
รียนฟรี 15 ...

ชมล่าสุดเมื่อ 49 minutes ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 2968

ความยาว 50:02

17_พ.ค._52

เรียนฟรี 15
ปีอย่างมีคุณภาพทำไ
...

ชมล่าสุดเมื่อ 1 hour ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 2861

ความยาว 99:39

พิธีมอบรางวัลกิจกรรมการประกวดตามนโยบายสถานศึกษา 3D

ในวันที่ 17 ก.ย. 52
ได้มีพิธีม ...

ชมล่าสุดเมื่อ 3 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 3798

ความยาว 09:56

โต๊ะข่าวการศึกษาETV_11เมย.54

โต๊ะข่าวการศึกษาETV_
11เมย.54

ชมล่าสุดเมื่อ 3 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 1674

ความยาว 31:15