โต๊ะข่าว ETV ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

โต๊ะข่าว ETV
ห้องเรียนพิเศษวิท
...

ชมล่าสุดเมื่อ 4 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 3540

ความยาว 19:50

คำค้นหา:  โต๊ะข่าว

สรุปข่าว 22 - 28 มี.ค. 2553

สรุปข่าวการศึกษา 22
- 28 มี.ค. ...

ชมล่าสุดเมื่อ 5 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 2361

ความยาว 25:12

คำค้นหา:  สรุปข่าว

โต๊ะข่าว ETV มองชีวิต เสมา 3

โต๊ะข่าว ETV
มองชีวิต เสมา 3

ชมล่าสุดเมื่อ 3 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 3106

ความยาว 19:49

คำค้นหา:  โต๊ะข่าว

สภาการศึกษาสัมมนาวิทยุชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๑๘ มี.ค.๒๕๕๓
สภาการศึกษา จัดปร
...

ชมล่าสุดเมื่อ 17 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 3880

ความยาว 01:32

EIS:English for Integrated Studies

EIS:English for
Integrated Stu ...

ชมล่าสุดเมื่อ 5 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 5905

ความยาว 17:23

คำค้นหา:  english integrated studies

กระถาง...ยางรถยนต์

กระถาง...ยางรถยนต์
จาก กศน.ตำ ...

ชมล่าสุดเมื่อ 5 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 6561

ความยาว 07:31

คำค้นหา:  รายงานพิเศษ

สรุปข่าว 31 พ.ค.-06 มิ.ย. 53

สรุปข่าว 31 พ.ค.-06
มิ.ย. 53

ชมล่าสุดเมื่อ 6 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 1756

ความยาว 25:58

คำค้นหา:  สรุปข่าว

สรุปข่าวการศึกษา 14-20 มิ.ย. 53

สรุปข่าวการศึกษา
14-20 มิ.ย. 5 ...

ชมล่าสุดเมื่อ 1 hour ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 2086

ความยาว 25:56

HVWSHE - Participant Presentations [1/3]

HVWSHE - Participant
Presentat ...

ชมล่าสุดเมื่อ 7 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Slowlyclub

จำนวนผู้เข้าชม 3692

ความยาว 19:25

คำค้นหา:  hvwshe participant presentations with

HVWSHE - Participant Presentations [2/3]

HVWSHE - Participant
Presentat ...

ชมล่าสุดเมื่อ 3 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Slowlyclub

จำนวนผู้เข้าชม 3085

ความยาว 18:26

คำค้นหา:  hvwshe participant presentations with

การเสวนา ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 [1/4]

การเสวนา
ปฏิรูปการศึกษาในทศวร
ร ...

ชมล่าสุดเมื่อ 18 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 2470

ความยาว 15:01

การเสวนา ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 [2/4]

การเสวนา
ปฏิรูปการศึกษาในทศวร
ร ...

ชมล่าสุดเมื่อ 2 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 3327

ความยาว 15:07

ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 [3/3]

ทิศทางการพัฒนาเทคโนโ
ลยีสารสนเท ...

ชมล่าสุดเมื่อ 5 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 3065

ความยาว 20:27

ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ2 [1/3]

ทิศทางการพัฒนาเทคโนโ
ลยีสารสนเท ...

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 3240

ความยาว 35:59

ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 [2/2]

ทิศทางการพัฒนาเทคโนโ
ลยีสารสนเท ...

ชมล่าสุดเมื่อ 11 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 4003

ความยาว 35:49

วิดิทัศน์นำเสนอผลการดำเนินงาน ศธ. [ICT]

วิดิทัศน์นำเสนอผลการ
ดำเนินงาน ...

ชมล่าสุดเมื่อ 4 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 4256

ความยาว 03:53