ETV หมวดย่อย

ค้นหา ETV วีดีโอ

กระทรวงศึกษาธิการจัดโครงการBigcleaning Day อยุธยา

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 4345

สรุปข่าวการศึกษาETV_12-13พ.ย.54

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 2450

ข่าวการศึกษาETV_11พ.ย.54

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 2120

ข่าวการศึกษาETV_9พ.ย54

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 2313

โต๊ะข่าวการศึกษาETV_7พ.ย54

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 2559

รายงานพิเศษ เทคโนโลยีช่วยชีวิต มจพ.

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 4840

รายงานพิเศษ ครัว กศน.ปรุงอาหารช่วยผู้ประสบอุทกภัย

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 4131

สรุปข่าวการศึกษาETV_5-6พ.ย54

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 2342

ข่าวการศึกษาETV_4พ.ย.54

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 2232

รายงานพิเศษ กศน.สร้างสะพานทางเดินให้ศูนย์พักพิง

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 4735

รายงานพิเศษ แพน้ำใจกศน.ช่วยมหาอุทกภัย

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 4384

ข่าวการศึกษาETV_2พ.ย.54

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 2086

โต๊ะข่าวการศึกษาETV_31ต.ค.54

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 2392

สรุปข่าวการศึกษาETV_29-30ต.ค.54

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 2274

ข่าวการศึกษาETV_28ต.ค.54

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 2210

ข่าวการศึกษาETV_26ต.ค.54

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 2385