วีดีโอมีผู้ชมมากที่สุด

ข่าวการศึกษาETV_18พ.ค.55

ข่าวการศึกษาETV_18พ.
ค.55

ชมล่าสุดเมื่อ 8 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 3010

ความยาว 30:17

พอเพียงตามแนวคิดของพ่อ 2/8

พอเพียงตามแนวคิดของพ
่อ

ชมล่าสุดเมื่อ 9 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 3009

ความยาว 02:52

คำค้นหา:  พอเพียง

การชี้แจงและฝึกปฏิบัติทำตัวชี้วัด ขรก.สป.ศธ.(1)

การชี้แจงและฝึกปฏิบั
ติจัดทำตัว ...

ชมล่าสุดเมื่อ 3 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Kqqkai

จำนวนผู้เข้าชม 3005

ความยาว 16:30

คำค้นหา:  ตัวชี้วัด

ข่าวการศึกษาETV_15ก.พ.56

ข่าวการศึกษาETV_15ก.
พ.56

ชมล่าสุดเมื่อ 7 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 3004

ความยาว 29:38

วัฒนธรรมแก้ปัญหาภาคใต้

วัฒนธรรมแก้ปัญหาภาคใ
ต้

ชมล่าสุดเมื่อ 3 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 3002

ความยาว 21:21

สรุปข่าวการศึกษา ในรอบสัปดาห์

รายการข่าวการศึกษา
สรุปข่าวการ ...

ชมล่าสุดเมื่อ 17 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 3001

ความยาว 24:50

คำค้นหา:  ข่าวการศึกษา

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตอนที่ 1

กองทุนเงินให้กู้ยืมเ
พื่อการศึก ...

ชมล่าสุดเมื่อ 3 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Bumrung_ch

จำนวนผู้เข้าชม 2997

ความยาว 28:37

รายงานพิเศษศูนย์พักพิง ม.ราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานพิเศษ
ศ.ธ.รวมใจสู้ภัยน้ำ
...

ชมล่าสุดเมื่อ 2 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 2992

ความยาว 08:09

ศธ. ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ชมล่าสุดเมื่อ 4 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 2989

ความยาว 12:40

15_มี.ค._52

เรียนฟรี 25 ปี
อย่างมีคุณภาพ

ชมล่าสุดเมื่อ 21 minutes ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 2988

ความยาว 191:02

วิธีดูetvทางnet

วิธีดูetvทางnet

ชมล่าสุดเมื่อ 13 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 2983

ความยาว 01:25

คำค้นหา:  วิธีดูetvทางnet

เปิดโลกศิลปะ

เปิดโลกศิลปะ

ชมล่าสุดเมื่อ 2 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 2981

ความยาว 04:56

คำค้นหา:  รายงานพิเศษ

ศธ. ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ศธ.
ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู
้ประสบ ...

ชมล่าสุดเมื่อ 12 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Slowlyclub

จำนวนผู้เข้าชม 2979

ความยาว 112:07

การมอบนโยบายด้าน ICT ของ รมต.ศธ. [1/3]

การมอบนโยบายด้าน ICT
ของ รมต.ศ ...

ชมล่าสุดเมื่อ 4 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 2979

ความยาว 18:33

คำค้นหา:  นโยบาย ด้าน

การประชุมสภาซีเมค ครั้งที่ ๔๘

การประชุมสภาซีเมค
ครั้งที่ ๔๘

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Bumrung_ch

จำนวนผู้เข้าชม 2976

ความยาว 46:53

1_ก.พ._52

การศึกษาโปร่งใสให้้เ
รียนฟรี 15 ...

ชมล่าสุดเมื่อ 3 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 2967

ความยาว 50:02