สรุปข่าวการศึกษาETV_30-31ก.ค.54

สรุปข่าวการศึกษาETV_
30-31ก.ค.5 ...

ชมล่าสุดเมื่อ 5 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 2263

ความยาว 25:56

รายงานพิเศษวิทยาลัยชุมชนแม่สะเรียง

รายงานพิเศษวิทยาลัยช
ุมชนแม่สะเ ...

ชมล่าสุดเมื่อ 6 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 4019

ความยาว 08:09

โต๊ะข่าวการศึกษาETV_1ส.ค.54

โต๊ะข่าวการศึกษาETV_
1ส.ค.54

ชมล่าสุดเมื่อ 7 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 1861

ความยาว 30:06

ข่าวการศึกษาETV_3ส.ค.54

ข่าวการศึกษาETV_3ส.ค
.54

ชมล่าสุดเมื่อ 7 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 1908

ความยาว 30:29

ข่าวการศึกษาETV_5ส.ค.54

ข่าวการศึกษาETV_5ส.ค
.54

ชมล่าสุดเมื่อ 32 minutes ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 1826

ความยาว 29:40

สรุปข่าวการศึกษาETV_6-7ส.ค.54

สรุปข่าวการศึกษาETV_
6-7ส.ค.54

ชมล่าสุดเมื่อ 2 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 2063

ความยาว 27:19

โต๊ะข่าวการศึกษาETV_8ส.ค54

โต๊ะข่าวการศึกษาETV_
8ส.ค54

ชมล่าสุดเมื่อ 6 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 1976

ความยาว 30:59

ข่าวการศึกษาETV_10ส.ค.5

ข่าวการศึกษาETV_10ส.
ค.5

ชมล่าสุดเมื่อ 12 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 1994

ความยาว 31:47

เสริมทักษะสร้างรายได้โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด

เสริมทักษะสร้างรายได
้โรงเรียนบ ...

ชมล่าสุดเมื่อ 17 minutes ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 3792

ความยาว 05:35

ข่าวการศึกษาETV_12ส.ค.54

ข่าวการศึกษาETV_12ส.
ค.54

ชมล่าสุดเมื่อ 12 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 2501

ความยาว 31:16

สรุปข่าวการศึกษาETV13-14ส.ค.54

สรุปข่าวการศึกษาETV1
3-14ส.ค.54

ชมล่าสุดเมื่อ 7 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 2506

ความยาว 26:25

โต๊ะข่าวการศึกษาETV_15ส.ค.54

โต๊ะข่าวการศึกษาETV_
15ส.ค.54

ชมล่าสุดเมื่อ 6 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 2356

ความยาว 29:37

ข่าวการศึกษาETV_19ส.ค.54

ข่าวการศึกษาETV_19ส.
ค.54

ชมล่าสุดเมื่อ 5 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 1790

ความยาว 31:09

สรุปข่าวการศึกษาETV_20-21ส.ค.54

สรุปข่าวการศึกษาETV_
20-21ส.ค.5 ...

ชมล่าสุดเมื่อ 7 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 1916

ความยาว 26:45

โต๊ะข่าวการศึกษาETV_22ส.ค.54

โต๊ะข่าวการศึกษาETV_
22ส.ค.54

ชมล่าสุดเมื่อ 6 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 1700

ความยาว 30:21

ข่าวการศึกษาETV_24ส.ค.54

ข่าวการศึกษาETV_24ส.
ค.54

ชมล่าสุดเมื่อ 1 hour ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 1812

ความยาว 29:55