ETV หมวดย่อย

ค้นหา ETV วีดีโอ

การสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพ

"การสร้างพลเมือ
งที่มีคุณภ ...

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 2402

ความยาว 01:07

ข่าวการศึกษาETV_6ก.พ.56

ข่าวการศึกษาETV_6ก.พ
.56

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 2397

ความยาว 29:18

รายงานพิเศษห้องเรียนบนกองทราย

รายงานพิเศษห้องเรียน
บนกองทราย

ชมล่าสุดเมื่อ 3 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 2397

ความยาว 08:44

สรุปข่าวการศึกษาETV_2-3ก.พ.56.

สรุปข่าวการศึกษาETV_
2-3ก.พ.56.

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 2396

ความยาว 25:17

ข่าวการศึกษาETV_22ตุลาคม53

ดูข่าว etv ย้อนหลัง

ชมล่าสุดเมื่อ 6 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 2395

ความยาว 29:52

คำค้นหา:  ดูข่าว ย้อนหลัง

สรุปข่าวการศึกษาETV_24-25ก.ย.54

สรุปข่าวการศึกษาETV_
24-25ก.ย.5 ...

ชมล่าสุดเมื่อ 4 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 2392

ความยาว 25:57

โต็ะข่าวการศึกษาETV_3ต.ค.54

โต็ะข่าวการศึกษาETV_
3ต.ค.54

ชมล่าสุดเมื่อ 3 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 2389

ความยาว 30:04

สรุปข่าวการศึกษาETV_5-6พ.ย54

สรุปข่าวการศึกษาETV_
5-6พ.ย54

ชมล่าสุดเมื่อ 23 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 2387

ความยาว 23:25

ข่าวการศึกษาETV_29มิ.ย54

ข่าวการศึกษาETV_29มิ
.ย54

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 2387

ความยาว 30:03

ข่าวการศึกษาETV_2ธ.ค.54

ข่าวการศึกษาETV_2ธ.ค
.54

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 2386

ความยาว 29:39

สรุปข่าวการศึกษาETV_19-20ก.พ.54

สรุปข่าวการศึกษาETV_
19-20ก.พ.5 ...

ชมล่าสุดเมื่อ 4 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 2383

ความยาว 25:00

สรุปข่าวการศึกาETV_16-17เมย.54

สรุปข่าวการศึกาETV_1
6-17เมย.54

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 2381

ความยาว 24:51

โต๊ะข่าวการศึกษาETV_15ส.ค.54

โต๊ะข่าวการศึกษาETV_
15ส.ค.54

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 2380

ความยาว 29:37

สรุปข่าวการศึกษาETV_7-8ม.ค.55

ดูย้อนหลังสรุปข่าวกา
รศึกษาETV_ ...

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 2379

ความยาว 25:15

ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

บรรยายให้ในที่ประชุม
ผู้บริหาร ...

ชมล่าสุดเมื่อ 5 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 2375

ความยาว 01:09

ข่าวการศึกษาETV 17 พ.ค. 56

ชมล่าสุดเมื่อ 5 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 2370

ความยาว 29:27

คำค้นหา:  ข่าวการศึกษาetv