วีดีโอมีผู้ชมมากที่สุด

สรุปข่าวการศึกษา23-27สค.2553

สรุปข่าวการศึกษา28-2
9สค.2553

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 3311

ความยาว 25:36

ETVรายงานพิเศษ - ICT ริมโขง

ICT ริมโขง
บ้านท่าไร่ ต.ท่าดอ
...

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 3306

ความยาว 09:06

Dr. Art-ong Jumsai Na Ayudhya Part5 [4/4]

Integrated Model for
HVWSHE wi ...

ชมล่าสุดเมื่อ 3 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Slowlyclub

จำนวนผู้เข้าชม 3297

ความยาว 07:48

คำค้นหา:  integrated model hvwshe with

ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ2 [1/3]

ทิศทางการพัฒนาเทคโนโ
ลยีสารสนเท ...

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 3294

ความยาว 35:59

ข่าวการศึกษาETV_5เม.ย56

ข่าวการศึกษาETV_5เม.
ย56

ชมล่าสุดเมื่อ 4 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 3290

ความยาว 30:32

นำเสนอร่างแผนแม่บท ICT 2 [3/3]

นำเสนอร่างแผนแม่บท
ICT 2 [3/3]

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 3283

ความยาว 11:41

คำค้นหา:  เสนอ ร่าง แม่บท

รัฐมนตรีศึกษา ขอให้วิทยุชุมชนร่วมปฏิรูปการศึกษารอบ

รัฐมนตรีศึกษา
ขอให้วิทยุชุมชนร ...

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 3274

ความยาว 05:12

Water Integrated Workshops [2/4]

Water Integrated
Workshops in ...

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Slowlyclub

จำนวนผู้เข้าชม 3270

ความยาว 18:40

คำค้นหา:  water integrated workshops hvwshe

แยกเขตพื้นที่มัธยมฯ ต้องทำเพื่อเด็กเป็นสำคัญ

รมต.ชินวรณ์
ย้ำกับผู้บริหารโรง
...

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 3270

ความยาว 02:15

รายงานพิเศษเด็กไทยโตไปไม่โกง

รายงานพิเศษเด็กไทยโต
ไปไม่โกง

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 3269

ความยาว 04:19

ดนตรีพัฒนาพลเมือง

บันทึก 10 มี.ค.2553

ชมล่าสุดเมื่อ 12 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 3266

ความยาว 09:20

เศรษฐกิจพอเพียงกับโลกาภิวัฒน์ 6/14

เศรษฐกิจพอเพียงกับโล
กาภิวัฒน์

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 3258

ความยาว 05:13

นำเสนอร่างแผนแม่บท ICT 3 [1/3]

นำเสนอร่างแผนแม่บท
ICT 3 [1/3]

ชมล่าสุดเมื่อ 2 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 3255

ความยาว 26:59

คำค้นหา:  เสนอ ร่าง แม่บท

Global Warming [4/5]

Integrated Model for
HVWSHE wi ...

ชมล่าสุดเมื่อ 7 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Slowlyclub

จำนวนผู้เข้าชม 3254

ความยาว 20:24

คำค้นหา:  integrated model hvwshe with

Water Integrated Workshops  [1/4]

Water Integrated
Workshops in ...

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Slowlyclub

จำนวนผู้เข้าชม 3251

ความยาว 19:27

คำค้นหา:  water integrated workshops hvwshe

เฝ้าระวังสภาพภูมิอากาศ

เฝ้าระวังสภาพภูมิอาก
าศ

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 3251

ความยาว 03:17

คำค้นหา:  รายงานพิเศษ