3Ns คุณภาพ ICT เพื่อคุณภาพการศึกษาไทย 2/2

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Slowlyclub

จำนวนผู้เข้าชม 7512

Methodology

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Slowlyclub

จำนวนผู้เข้าชม 8237

Methodology part1 [5/5]

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Slowlyclub

จำนวนผู้เข้าชม 5466

Methodology part1 [4/5]

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Slowlyclub

จำนวนผู้เข้าชม 5329

Methodology part1 [3/5]

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Slowlyclub

จำนวนผู้เข้าชม 6814

Methodology part1 [2/4]

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Slowlyclub

จำนวนผู้เข้าชม 3353

Methodology  part1 [1/5]

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Slowlyclub

จำนวนผู้เข้าชม 3578

HVWSHE - Participant Presentations [3/3]

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Slowlyclub

จำนวนผู้เข้าชม 3281

HVWSHE - Participant Presentations [2/3]

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Slowlyclub

จำนวนผู้เข้าชม 2942

HVWSHE - Participant Presentations [1/3]

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Slowlyclub

จำนวนผู้เข้าชม 3548

HVWSHE-Integration in Arts

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Slowlyclub

จำนวนผู้เข้าชม 3418

Angela Loaine Burrows

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Slowlyclub

จำนวนผู้เข้าชม 3154

รมว.ศธ. รมช.ศธ. ร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์บนเว็บ ศธ

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Slowlyclub

จำนวนผู้เข้าชม 6102

ถวายพระพร วันแม่แห่งชาติ [024]

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Slowlyclub

จำนวนผู้เข้าชม 5066

รมว.ศธ.และ รมช.ศธ. ร่วมถวายพระพรออนไลน์เว็บ ศธ.

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Slowlyclub

จำนวนผู้เข้าชม 5015

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีช่วยฯ

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Slowlyclub

จำนวนผู้เข้าชม 4157