ETV หมวดย่อย

ค้นหา ETV วีดีโอ

การทำน้ำหมักชีวภาพ

การทำน้ำหมักชีวภาพ
วิทยากร อ.ส ...

ชมล่าสุดเมื่อ 8 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 6113

ความยาว 03:23

สรุปนโยบายปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง

สรุปนโยบายปฏิรูปการศ
ึกษาทศวรรษ ...

ชมล่าสุดเมื่อ 6 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 6059

ความยาว 09:04

EIS:English for Integrated Studies

EIS:English for
Integrated Stu ...

ชมล่าสุดเมื่อ 3 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 5905

ความยาว 17:23

คำค้นหา:  english integrated studies

สรุปข่าวการศึกษาETV_5-6ธ.ค.56.

สรุปข่าวการศึกษาETV_
5-6ธ.ค.56.

ชมล่าสุดเมื่อ 3 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 5753

ความยาว 26:12

สรุปข่าวการศึกษา30ส.ค.-03 กย.2553

สรุปข่าวการศึกษา30ส.
ค.-03 กย.2 ...

ชมล่าสุดเมื่อ 13 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 5655

ความยาว 25:58

โต๊ะข่าว ว.สารพัดช่างสี่พระยา

โต๊ะข่าว
วิทยาลัยสารพัดช่างสี
่ ...

ชมล่าสุดเมื่อ 19 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 5581

ความยาว 30:41

KKU Google Apps For Education

KKU Google Apps For
Education

ชมล่าสุดเมื่อ 1 hour ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Slowlyclub

จำนวนผู้เข้าชม 5486

ความยาว 04:50

คำค้นหา:  google apps education.mp4

น.ส.นริศรา รมช.ศึกษาชี้แจงเอกสารราชการปลอม

น.ส.นริศรา
ชวาลตันพิพัทธ์ รมช.
...

ชมล่าสุดเมื่อ 6 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 5251

ความยาว 08:44

ตู้ฟักไข่ลดโลกร้อน

ตู้ฟักไข่ลดโลกร้อน

ชมล่าสุดเมื่อ 5 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 5212

ความยาว 02:56

ปฏิญญาสมัชชาการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา

ประกาศปฏิญญาสมัชชากา
รขับเคลื่อ ...

ชมล่าสุดเมื่อ 9 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 5162

ความยาว 53:44

โต๊ะข่าวการศึกษาETV 10/6/56

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 5136

ความยาว 30:30

แนะนำหลักสูตรการผลิตลำไย

หลักสูตรการผลิตลำไย
โดยความร่ว ...

ชมล่าสุดเมื่อ 7 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 5036

ความยาว 09:21

แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ชุมชนแข็งแรง

แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู
่ชุมชนแข็ง ...

ชมล่าสุดเมื่อ 10 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 5032

ความยาว 03:42

คำค้นหา:  รายงานพิเศษ

รายงานพิเศษ เทคโนโลยีช่วยชีวิต มจพ.

รายงานพิเศษ
ศ.ธ.รวมใจสู้ภัยน้ำ
...

ชมล่าสุดเมื่อ 3 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 4840

ความยาว 06:28

รายงานพิเศษศูนย์พักพิงวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(15)

รายงานพิเศษศูนย์พักพ
ิงวิทยาลัย ...

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 4811

ความยาว 07:19

สรุปข่าวการศึกษาETV 8-9/6/56

ชมล่าสุดเมื่อ 45 minutes ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 4787

ความยาว 24:47