ETV หมวดย่อย

ค้นหา ETV วีดีโอ

สรุปข่าวการศึกษา ในรอบสัปดาห์

รายการข่าวการศึกษา
สรุปข่าวการ ...

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 3050

ความยาว 24:50

คำค้นหา:  ข่าวการศึกษา

วัฒนธรรมแก้ปัญหาภาคใต้

วัฒนธรรมแก้ปัญหาภาคใ
ต้

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 3047

ความยาว 21:21

รายงานพิเศษศูนย์พักพิง ม.ราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานพิเศษ
ศ.ธ.รวมใจสู้ภัยน้ำ
...

ชมล่าสุดเมื่อ 6 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 3043

ความยาว 08:09

วิธีดูetvทางnet

วิธีดูetvทางnet

ชมล่าสุดเมื่อ 10 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 3031

ความยาว 01:25

คำค้นหา:  วิธีดูetvทางnet

เปิดโลกศิลปะ

เปิดโลกศิลปะ

ชมล่าสุดเมื่อ 9 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 3020

ความยาว 04:56

คำค้นหา:  รายงานพิเศษ

ชุมนุมลูกเสือสานสัมพันธ์ 3 ประเทศ

รายงานพิเศษชุมนุมลูก
เสือสานสัม ...

ชมล่าสุดเมื่อ 17 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 2967

ความยาว 04:53

รายงานพิเศษ รมช ศึกษา เยียวยาน้ำท่วม

รายงานพิเศษ
ศ.ธ.รวมใจสู้ภัยนำท
...

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 2931

ความยาว 08:56

ข่าวการศึกษาETV_25ก.พ.54

ข่าวการศึกษาETV_25ก.
พ.54

ชมล่าสุดเมื่อ 2 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 2869

ความยาว 30:47

ครบรอบ 2 ปี ที่ใช้ พ.ร.บ.กศน.

เลขาธิการ กศน.
ให้สัมภาษณ์พิเศ ...

ชมล่าสุดเมื่อ 4 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 2858

ความยาว 03:18

คำค้นหา:  พ.ร.บ.กศน.

สรุปข่าวการศึกษาETV_08-09ต.ค54

สรุปข่าวการศึกษาETV_
08-09ต.ค54

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 2837

ความยาว 26:12

รายงานพิเศษ ศธ.เปิดศูนย์รับมือน้ำท่วม นนท์-ปทุม

รายงานพิเศษ
ศ.ธ.รวมใจช่วยภัยนำ
...

ชมล่าสุดเมื่อ 14 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 2815

ความยาว 03:54

โต๊ะข่าว ETV มองชีวิต เสมา 2

โต๊ะข่าว ETV
มองชีวิต เสมา 2

ชมล่าสุดเมื่อ 9 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 2807

ความยาว 18:56

คำค้นหา:  โต๊ะข่าว

โต๊ะข่าวการศึกษาETV_14พ.ค.55

โต๊ะข่าวการศึกษาETV_
14พ.ค.55

ชมล่าสุดเมื่อ 15 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 2806

ความยาว 29:37

ข่าวการศึกษาETV_2มี.ค.54

ข่าวการศึกษาETV_2มี.
ค.54

ชมล่าสุดเมื่อ 5 minutes ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 2788

ความยาว 29:07

สรุปข่าวการศึกษาETV_28-29พ.ค.54

สรุปข่าวการศึกษาETV_
28-29พ.ค.5 ...

ชมล่าสุดเมื่อ 12 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 2779

ความยาว 25:41

ข่าวการศึกษาETV_29ธ.ค.53

ข่าวการศึกษาETV_29ธ.
ค.53

ชมล่าสุดเมื่อ 10 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 2775

ความยาว 30:29