ข่าวการศึกษาETV_2-3 ต.ค.53

ข่าวการศึกษา ETV_
2-3 ต.ค.53

ชมล่าสุดเมื่อ 7 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 2315

ความยาว 26:41

คำค้นหา:  ข่าวการศึกษา

ข่าวการศึกษาETV_4 ต.ค.53

ข่าวการศึกษา ETV_ 4
ต.ค.53

ชมล่าสุดเมื่อ 6 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 2541

ความยาว 28:26

คำค้นหา:  ข่าวการศึกษา

ข่าวการศึกษาETV_06 ต.ค.53

ชมล่าสุดเมื่อ 3 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 2169

ความยาว 30:46

ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ2 [3/3]

ทิศทางการพัฒนาเทคโนโ
ลยีสารสนเท ...

ชมล่าสุดเมื่อ 9 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 3323

ความยาว 04:03

ข่าวการศึกษาETV_8 ต.ค.53

ข่าว การศึกษา ETV _
8 ต.ค.53

ชมล่าสุดเมื่อ 4 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 2102

ความยาว 30:20

คำค้นหา:  ข่าว การศึกษา

ข่าวการศึกษาETV_9-10ต.ค.53

ข่าวการศึกษาETV_9-10
ต.ค.53

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 2141

ความยาว 25:32

การมอบนโยบายด้าน ICT ของ รมต.ศธ. [3/3]

การมอบนโยบายด้าน ICT
ของ รมต.ศ ...

ชมล่าสุดเมื่อ 11 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 3417

ความยาว 14:36

คำค้นหา:  นโยบาย ด้าน

การเสวนาของผู้บริหาร ปฏิรูปการศึกษาด้วย ICT [1/4]

การเสวนาของผู้บริหาร
ปฏิรูปการ ...

ชมล่าสุดเมื่อ 8 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 2368

ความยาว 15:01

ข่าวการศึกษาETV_13ต.ค.53

ดูข่าว etv ย้อนหลัง

ชมล่าสุดเมื่อ 3 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 2128

ความยาว 31:29

คำค้นหา:  ดูข่าว ย้อนหลัง

ข่าวการศึกษาETV_15ต.ค.53

ดูข่าว etv ย้อนหลัง

ชมล่าสุดเมื่อ 24 minutes ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 3623

ความยาว 31:40

คำค้นหา:  ดูข่าว ย้อนหลัง

โต๊ะข่าวธุรกิจท่องเที่ยวบริการ

โต๊ะข่าวธุรกิจท่องเท
ี่ยวบริการ

ชมล่าสุดเมื่อ 12 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 3145

ความยาว 31:06

ETVรายงานพิเศษ - ICT ริมโขง

ICT ริมโขง
บ้านท่าไร่ ต.ท่าดอ
...

ชมล่าสุดเมื่อ 8 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 3257

ความยาว 09:06

ETVรายงานพิเศษ : ปลาร้า ริมโขง

ETV รายงานพิเศษ
ปลาร้า ริมโขง ...

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 3161

ความยาว 09:34

ข่าวการศึกษาETV_18ต.ค.53

ดูข่าว etv ย้อนหลัง

ชมล่าสุดเมื่อ 19 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 2026

ความยาว 30:14

คำค้นหา:  ดูข่าว ย้อนหลัง

ข่าวการศึกษาETV_20ต.ค53

ดูข่าว etv ย้อนหลัง

ชมล่าสุดเมื่อ 6 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 2164

ความยาว 30:30

คำค้นหา:  ดูข่าว ย้อนหลัง

สรุปข่าวการศึกษาETV _16-17ต.ค.53

ดูข่าว etv ย้อนหลัง

ชมล่าสุดเมื่อ 5 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 3526

ความยาว 24:18

คำค้นหา:  ดูข่าว ย้อนหลัง