ETV หมวดย่อย

ค้นหา ETV วีดีโอ

สรุปข่าวการศึกษาETV_12-13ม.ค.56

สรุปข่าวการศึกษาETV_
12-13ม.ค.5 ...

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 11230

ความยาว 24:42

ข่าวการศึกษาETV_11ม.ค.56.

ข่าวการศึกษาETV_11ม.
ค.56.

ชมล่าสุดเมื่อ 12 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 9795

ความยาว 29:21

สรุปข่าวการศึกษาETV_20-21เม.ย.56

สรุปข่าวการศึกษาETV_
20-21เม.ย. ...

ชมล่าสุดเมื่อ 1 hour ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 8834

ความยาว 26:41

คน สป ต้องมีวิสัยทัศน์ ก้าวพ้นตนเอง และรู้วิธีการเ

นายชินวรณ์
บุณยเกียรติ รัฐมนตร
...

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 8745

ความยาว 02:34

ข่าวการศึกษาETV _19พ.ย.53

ข่าวการศึกษาETV
_19พ.ย.53

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 8406

ความยาว 30:25

โต๊ะข่าวการศึกษาETV_7ม.ค.56

โต๊ะข่าวการศึกษาETV_
7ม.ค.56

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 8405

ความยาว 31:10

ทดสอบ flv

ทดสอบ flv

ชมล่าสุดเมื่อ 4 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Slowlyclub

จำนวนผู้เข้าชม 8393

ความยาว 00:19

คำค้นหา:  ทดสอบ

ข่าวการศึกษาETV_9ม.ค.56.

ข่าวการศึกษาETV_9ม.ค
.56.

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 8115

ความยาว 30:10

สมัชชาการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง

สมัชชาการขับเคลื่อนก
ารปฏิรูปกา ...

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 8024

ความยาว 52:10

ข่าวการศึกษาETV_19เม.ย.56

ข่าวการศึกษาETV_19เม
.ย.56

ชมล่าสุดเมื่อ 55 minutes ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 6745

ความยาว 30:05

โต๊ะข่าวการศึกษาETV_15เม.ย.56

โต๊ะข่าวการศึกษาETV_
15เม.ย.56

ชมล่าสุดเมื่อ 12 minutes ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 6703

ความยาว 30:07

การทำปุ๋ยหมักจากเศษพืช

การทำปุ๋ยหมักจากเศษพ
ืช ผลิต ก ...

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 6702

ความยาว 05:31

กระถาง...ยางรถยนต์

กระถาง...ยางรถยนต์
จาก กศน.ตำ ...

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 6624

ความยาว 07:31

คำค้นหา:  รายงานพิเศษ

ข่าวการศึกษาETV_17เม.ย.56

ข่าวการศึกษาETV_17เม
.ย.56

ชมล่าสุดเมื่อ 27 minutes ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 6601

ความยาว 30:04

ของฝากจากลูกตีนเป็ดน้ำ

ของฝากจากลูกตีนเป็ดน
้ำ

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 6489

ความยาว 03:18

ข่าวการศึกษาETV_27ธ.ค.53.

ข่าวการศึกษาETV_27ธ.
ค.53.

ชมล่าสุดเมื่อ 5 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 6381

ความยาว 30:29