ICT หมวดย่อย

ยังไม่มีหมวดย่อย

ค้นหา ICT วีดีโอ

cooperative education program

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Slowlyclub

จำนวนผู้เข้าชม 7628

3Ns คุณภาพ ICT เพื่อคุณภาพการศึกษาไทย 2/2

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Slowlyclub

จำนวนผู้เข้าชม 7516

Towards A Learning And Sharing Society

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 4972

edx the future of online education is now

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Slowlyclub

จำนวนผู้เข้าชม 4241

transforming education

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Slowlyclub

จำนวนผู้เข้าชม 4225

biomanufacturing education and training center

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Slowlyclub

จำนวนผู้เข้าชม 4140

ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 [2/2]

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 3874

ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ1 [2/3]

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 3610

สัมมนาวิชาการศึกษาแห่งอนาคตเป็นจริงได้ด้วย ICT

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 3522

โครงการพัฒนาบุคลากร56

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Cakekityan

จำนวนผู้เข้าชม 3454

การเสวนา ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 [3/4]

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 3360

ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ2 [3/3]

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 3202

การเสวนา ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 [2/4]

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 3196

ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ2 [1/3]

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 3115

ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 [3/3]

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 2946

ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ1 [1/3]

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 2720