หมวดวีดีโอ

เวทีปฏิรูปการศึกษา

เวทีปฏิรูปการศึกษา

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 8

ทั่วไป

เวทีปฏิรูปการศึกษาไทย

คำค้นหา: กระทรวงศึกษาธิการ,การศึกษา,1มิ.ย.52,เรียนฟรี

เศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียง

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 28

ทั่วไป

เศรษฐกิจพอเพียง

คำค้นหา: พอเพียง

เทศกาลต่างๆ

เทศกาลต่างๆ

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 8

ทั่วไป

เทศกาลต่างๆ

คำค้นหา: อวยพรปีใหม่ กระทรวงศึกษาธิการ รมว. 2554

รายการโทรทัศน์

รายการโทรทัศน์

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 34

ทั่วไป

รายการโทรทัศน์

คำค้นหา: ral0bdkpo รายการบ่ายนี้มีคำตอบ

English

English

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 58

ทั่วไป

การศึกษาทางด้านต่างประเทศ

คำค้นหา: jumsai ayudhya part1 art-ong

ETV

ETV

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 744

ทั่วไป

ข่าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ข่าวการศึกษา

คำค้นหา: seamec ซีเมค รัฐมนตรีศึกษา ชินวรณ์

ศธ. ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ศธ. ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 9

ทั่วไป

ศธ. ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

คำค้นหา: ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

สื่อเฉลิมพระเกียรติ

สื่อเฉลิมพระเกียรติ

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 1

ทั่วไป

วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวตามรอยพระยุคลบาท

คำค้นหา: ประดับธงในดวงใจ โครงการ

สื่อการเรียนการสอนสำหรับคนบกพร่องทางการได้ยิน

สื่อการเรียนการสอนสำหรับคนบกพร่องทางการได้ยิน

คำค้นหา: ict01

ICT

ICT

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 26

ทั่วไป

ICT

คำค้นหา: เป็น จริง ด้วย อนาคต

การบรรยายให้รู้เท่าทันภัยไซเบอร์

การบรรยายให้รู้เท่าทันภัยไซเบอร์

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 3

ทั่วไป

อบรมสัมนา วันที่ 12 กรกฎาคม 2556 ในหัวข้อเรื่อง \"การบรรยายให้รู้เท่าทันภัยไซเบอร์\" โดยคุณสุรชัย ฉัตรเฉลิมพันธุ์ ตำแหน่ง Security Engineer Manager บริษัท S-Gerneration Company Limited

คำค้นหา: การบรรยายให้รู้เท่าทันภัยไซเบอร์

การพัฒนาระบบราชการ

การพัฒนาระบบราชการ

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 10

ทั่วไป

การพัฒนาระบบราชการ การประเมิน ตัวชี้วัด

คำค้นหา: ตัวชี้วัด

กิจกรรมส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม

วีดีทัศน์กิจกรรมส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม

คำค้นหา: village) ตามโครงการหมู่บ้านเชิงนิเวศ school) (eco

กิจกรรมอบรมสัมมนา

กิจกรรมอบรมสัมมนา

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 40

ทั่วไป

กิจกรรมการฝึกอบรมสัมมนาต่างๆ

คำค้นหา: strategic อบรม มหิดล

ความร่วมมือกับต่างประเทศ (Cooperation with other countries)

ความร่วมมือกับต่างประเทศ (Cooperation with other countries)

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 11

ทั่วไป

ข่าวความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศ

คำค้นหา: peace power global film

งานสัมมนาวิชาการ ICT

งานสัมมนาวิชาการ ICT

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 32

ทั่วไป

งานสัมมนาวิชาการ ICT

คำค้นหา: ดำเนิน เสนอ วิดิทัศน์

ถวายพระพรออนไลน์ วันแม่แห่งชาติ

ถวายพระพรออนไลน์ วันแม่แห่งชาติ

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 29

ทั่วไป

โครงการล้านดวงใจถวายแม่ของแผ่นดิน ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ วันแม่แห่งชาติ

นโยบาย 3D

นโยบาย 3D

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 0

ทั่วไป

นโยบาย 3D กระทรวงศึกษาธิการ

ประชุมนานาชาติ

ประชุมนานาชาติ

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 2

ทั่วไป

การประชุมนานาชาติ

คำค้นหา: work world education

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 11

ทั่วไป

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

คำค้นหา: กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

พิธีมอบรางวัลประกวดเว็บไซต์ในสังกัด สป. ประจำปี 2555

พิธีมอบรางวัลประกวดเว็บไซต์ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2555 วันที่ 28 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุน ชั้น 3 อาคาราชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ

คำค้นหา: กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัด ประกวดเว็บไซต์ พิธีมอบรางวัล