webmaster's เสียง

กลับไปหน้าหลักเสียง ย้อนกลับ ถัดไป

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน1

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  17th Jul 12

หมวด:   แหล่งเรียนรู้

โครงการเสริมสร้างสมรรถภาพด้านการเงินการคลังของหน่วยตรวจสอบภายใน สป.

จัดระหว่าง 18-22 มิถุนายน 2555

ณ โีรงแรมกานต์มณีพาเลซ ถนนประดิพัทธ์ กรุงเทพมหานครฯ

login to rate

ระดับความนิยม:

จำนวนผู้ฟัง:  4994

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(529 ดาวน์โหลด)

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น