Videos

ชมเมื่อ: 18 hours ago

อัพโหลดเมื่อ: 1 month ago

โดย:  webmaster

จำนวนผู้เข้าชม: 3195

ความยาว: 15:58

คำค้นหา: เดินหน้าประเทศไทย แถลงผลงานกระทรวงศึกษาธิการ

ชมเมื่อ: 4 hours ago

อัพโหลดเมื่อ: 1 month ago

โดย:  webmaster

จำนวนผู้เข้าชม: 3295

ความยาว: 15:57

คำค้นหา: เดินหน้าประเทศไทย -ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

ชมเมื่อ: 14 hours ago

อัพโหลดเมื่อ: 1 month ago

โดย:  webmaster

จำนวนผู้เข้าชม: 3342

ความยาว: 15:04

คำค้นหา: นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

ชมเมื่อ: 46 minutes ago

อัพโหลดเมื่อ: 1 month ago

โดย:  webmaster

จำนวนผู้เข้าชม: 3395

ความยาว: 30:05

คำค้นหา: สิ้งแวดล้อมและการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่สถานศึกษา (eco school) ตามโครงการหมู่บ้านเชิงนิเวศ

Videos

อัพโหลดเมื่อ: 24 days ago

โดย:  Sukit2526

จำนวนผู้เข้าชม: 36

คำค้นหา: sukit2526

อัพโหลดเมื่อ: 1 month ago

โดย:  Wahyu123

จำนวนผู้เข้าชม: 664

คำค้นหา:

อัพโหลดเมื่อ: 1 month ago

โดย:  Bumrung_ch

จำนวนผู้เข้าชม: 3512

คำค้นหา: สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

อัพโหลดเมื่อ: 1 month ago

โดย:  Bumrung_ch

จำนวนผู้เข้าชม: 3857

คำค้นหา: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Videos